0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 99.00 ฿

เกี่ยวกับ

แบบทดสอบเนื้อหาแต่ละบท แบบฝึกทักษะภาษา (การแต่งประโยค / เขียนคำยาก ฯลฯ) ปรับปรุง เพิ่มข้อสอบหลักภาษา แนวข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 พร้อมเฉลยแยกสอดในเล่ม แบบฝึกหัดเสริมทักษะวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ภาคเรียนที่ 1) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 (124 หน้า) พร้อมเฉลยละเอียดแยกเล่ม (สอดไว้ในเล่ม) เพื่อความสะดวกในการตรวจคำตอบ ปรับปรุง เพิ่มข้อสอบหลักภาษา ทดสอบความรู้ เพิ่มพูนทักษะวิชาภาษาไทย ด้วยแบบฝึกหัดแยกบท (ภาษาพาที บทที่ 1-6 และวรรณคดีลำนำ บทที่ 1-4) และแนวข้อสอบเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบปลายภาค เหมาะสำหรับทั้งนักเรียน และครูผู้สอนเพื่อนำไปปรับใช้เป็นนวัตกรรมการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 1.แบบทดสอบความรู้เนื้อหาแต่ละบท 2.แบบฝึกทักษะการต่างๆ เช่น การแต่งประโยค3.แบบฝึกการเขียนคำยาก 3.แบบฝึกการเขียนคำยาก 4.แบบฝึกการใช้คำ และการใช้ภาษา 5.ข้อสอบความรู้หลักภาษา 6.แนวข้อสอบปลายภาค #ภาษาไทย #แบบฝึกหัดภาษาไทย #เก่งภาษาไทย

รายละเอียด

ISBN : 8858716704222

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 153 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 16.02 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ พ.ศ.พัฒนา

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup
popup