12 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 699.00 ฿

เกี่ยวกับ

โรคภูมิแพ้เป็นโรคที่พบได้บ่อยในเวชปฎิบัติและมีอุบัติการณ์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงจำเป็นที่แพทย์จะต้องติดตามความก้าวหน้าของการรักษาใหม่ ๆ ให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา หนังสือโรคภูมิแพ้เล่มนี้ ได้เขียนขึ้นเพื่อให้แพทย์ นักศึกษาแพทย์ และผู้ที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับโรคภูมิแพ้ และโรคที่เกี่ยวข้องกับโรคภูมิแพ้ โดยได้ใช้ข้อมูลและประสบการณ์ของบรรณาธิการและผู้นิพนธ์ ในฐานะที่เป็นแพทย์ที่ดูแลรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลศิริราช ข้อมูลในหนังสือเล่มนี้ ได้รวบรวมมาจากการศึกษาของผู้นิพนธ์ และสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากฐานข้อมูลทั้งจากประเทศไทยและต่างประเทศ อีกทั้งเป็นข้อมูลจากผู้ป่วยโรคภูมิแพ้และประสบการณ์ตรงของผู้นิพนธ์ จุดเด่นอีกประการหนึ่งของหนังสือเล่มนี้ คือ การร่วมนิพนธ์ของผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน และผู้เชี่ยวชาญด้านโรคจมูกและภูมิแพ้ ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา อันจะทำให้เกิดการบูรณาการองค์ความรู้และประสบการณ์ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

รายละเอียด

ISBN : 978-616-8201-11-4

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 499 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 133.44 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup
popup