0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

GET FREE

เกี่ยวกับ

ไซยาโนแบคทีเรีย (สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน) และจุลสาหร่าย มีศักยภาพสูงในการประยุกต์ใช้ต่างๆ เช่น เป็นอาหารของคน อาหารเสริมของสัตว์ ปุ๋ยชีวภาพ ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง และเชื้อเพลิงชีวภาพ เป็นต้น "ไซยาโนแบคทีเรียและจุลสาหร่าย : พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลและเทคโนโลยีชีวภาพ" เป็นหนังสือที่รวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ไซยาโนแบคทีเรียและจุลสาหร่ายด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ที่ใช้องค์ความรู้พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล แสดงให้เห็นถึงแนวคิดและความหลากหลายของเทคโนโลยีที่มีการรายงานในปัจจุบัน รวมทั้งชี้ให้เห็นถึงการพัฒนาที่เป็นไปได้ในอนาคต กล่าวถึง : - ศาสตร์โอมิกส์ (omics) ต่างๆ ของไซยาโนแบคทีเรียและจุลสาหร่าย เช่น จีโนมิกส์ (genomics) โปรตีโอมิกส์ (proteomic) และเมแทบอโลมิกส์ (metabolomics) - การปรับปรุงพันธุ์ให้ไซยาโนแบคทีเรียและจุลสาหร่ายเป็น "โรงงาน" สำหรับผลิตสารธรรมชาติใหม่ๆ ในเชิงพาณิชย์ โดยใช้วิศวกรรมเมแทบอลิก (metabolic engineering) และพันธุวิศวกรรม (genetic engineering) - การผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพจากไซยาโนแบคทีเรียและจุลสาหร่าย * เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักวิจัย และนักวิชาการ *หมายเหตุ* ผลงานนี้ไม่ได้ผ่านการเสนอพิจารณาเพื่อตีพิมพ์ในนามสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียด

ISBN : 978-616-455-602-7

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 164 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 72.83 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว