0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 236.00 ฿

เกี่ยวกับ

สำนักพิมพ์ : เพชรประกาย ราคาปก : 295 บาท ด้วยหน่วยงานที่จัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน โดยกระทรวงศึกษาธิการจีนได้ปรับเปลี่ยนระบบการสอบ จากเดิม 6 ระดับ เป็น 9 ระดับ ประกอบด้วยขั้นต้น 3 ระดับ (1-3) ขั้นกลาง 3 ระดับ (4-6) และขั้นสูง 3 ระดับ (7-9) แล้วนั้น หนังสือ “ศัพท์ HSK ระดับ 3 ระบบใหม่” จึง ได้ถือกำเนิดขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ที่สนใจ HSK (HZnyJ ShuKpIng kAosh< ฮั่นอวี่ สุ่ยผิง เข่า ซื่อ) คือการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนกลางของผู้ที่มิได้ เป็นเจ้าของภาษา หรือผู้ที่ศึกษาภาษาจีนกลางเป็นภาษา ที่สอง โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้ภาษาในชีวิตประจำวัน ภาษาเชิงวิชาการ และภาษาที่ใช้เพื่อการประกอบอาชีพ HSK ระดับ 3 ผู้ศึกษาภาษาจีนกลางต้องรู้คำศัพท์ เพิ่มขึ้นอีก 973 คำ (นอกเหนือจาก HSK ระดับ 1 จำนวน 500 คำ และระดับ 2 จำนวน 772 คำ) โดยการวัดความรู้ ความสามารถการใช้คำศัพท์และประโยคง่ายๆ และมี พื้นฐานที่จะศึกษาภาษาจีนในระดับต่อไปได้ เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยคำศัพท์ระดับ พื้นฐาน 973 คำ เรียงลำดับตามตัวอักษรพินอิน a-z มี คำอ่านพินอิน คำอ่านภาษาไทย และบอกชนิดของคำ พร้อมตัวอย่างประโยคง่ายๆ เพื่อให้เข้าใจการใช้คำต่างๆ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะมีส่วนช่วย ผู้ศึกษาเตรียมความพร้อมก่อนเข้าทำการวัดผลได้อย่าง มีประสิทธิผล ดูหนังสือเรื่องอื่นๆ ของเรา ได้ที่ www.phetpraguy.com

รายละเอียด

ISBN : 9786165789752

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 505 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 174.38 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ บริษัท ออลเดย์ ช็อปปิ้ง จำกัด

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup