0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

สำนักพิมพ์ :

หมวดหมู่ :

ราคา

GET FREE

เกี่ยวกับ

หนังสือ “นักจัดการขยะชุมชน” เขียนขึ้นจากประสบการณ์การทำงานด้านขยะมูลฝอยของผู้เขียนร่วมกับภาคีเครือข่าย รวมถึงการร่วมทีมทำวิจัยทดลองหาเทคโนโลยีง่ายๆ นำมาประยุกต์ใช้กับชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาขยะที่ไม่สามารถหาสถานที่กำจัดอย่างถูกวิธีได้ในพื้นที่ ผู้อ่านจะสามารถมองเห็นกกระบวนการจัดการขยะ ตั้งแต่ต้นทาง จนถึงปลายทาง โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย พื้นฐานความรู้ด้านการจัดการขยะ การนำข้อมูลปัญหาชุมชนสู่โจทย์วิจัย การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การจัดการขยะในครัวเรือน การจัดการขยะในกลุ่มเพื่อนบ้านรอบตัว การจัดการขยะในชุมชน รวมถึงการแปรรูปขยะให้อยู่ในรูปก้อนเชื้อเพลิงเพื่อป้อนเข้าสู่โรงไฟฟ้าและอุตสาหกรรมที่ต้องการพลังงานทดแทนการมีบ่อฝังกลบหรือเตาเผาขยะในพื้นที่

รายละเอียด

ISBN : 978-974-625-861-6

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 44 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 24.50 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ KBS Knowledge BookStore

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว