0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 185.00 ฿

เกี่ยวกับ

โลกในทุกวันนี้ โซเชียลเน็ตเวิร์คได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเราทุกคนกันไปแล้ว คนเราส่วนมากอาจยังคิดไม่ถึงว่า โลกโซเชียลเน็ตเวิร์คจะนำความเปลี่ยนแปลงมาให้กับชีวิตมากเพียงใด จึงยังไม่ค่อยคิดถึงการปรับวิธีคิดและปรับวิธีการใช้ชีวิตของตัวเอง เพื่อรองรับกับคลื่นความเปลี่ยนแปลงที่จะเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างที่เราคุ้นชินอยู่ในวันนี้ไปอย่างสิ้นเชิง หากจะทำความเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ เราอาจต้องย้อนไปเทียบเคียงกับภาพในอดีต สมัยที่เราหลายคนยังเป็นเด็ก ยิ่งเราเป็นเด็กบ้านนอกยิ่งจะเห็นภาพชัด ในตอนนั้นเราแทบไม่ค่อยรู้อะไรมากนักเกี่ยวกับโลกภายนอก การไปโรงเรียน การไปวัด เป็นช่องทางหลักที่มี ที่จะทำให้เราได้เปิดหูเปิดตา ได้รู้ว่าโลกภายนอกเป็นอย่างไร ได้รู้ว่าเราเป็นพลเมืองของประเทศ ๆ หนึ่ง ทุกเช้าจะมีหนังสือพิมพ์นำข่าวจากข้างนอกมาส่งที่ร้านกาแฟในหมู่บ้าน จากนั้นข่าวก็จะถูกเล่าส่งต่อ ๆ กันไป เราหลายคนเกิดมาก็มีทีวีขาวดำให้ดูแล้ว แต่กระนั้นการรับรู้โลกที่เป็นจริงก็ยังถูกจำกัดอยู่มาก การได้เข้าไปเรียนต่อในเมืองในชั้นที่สูงขึ้น ทำให้เราหลายคนมีโอกาสได้ก้าวออกจากหมู่บ้านเล็ก ๆ เข้าสู่เมืองใหญ่ มีหนังสือให้อ่านหลากหลายขึ้น ได้เรียนรู้โลกที่กว้างขึ้น ทีวีก็ค่อย ๆ พัฒนาจากขาวดำมาเป็นสี จากเนื้อหาที่ถูกจำกัดก็ค่อย ๆ เปิดกว้างมากขึ้น ถึงสังคมเราจะผ่านช่วงยุคทองของทีวีมากว่าสามสิบปีแล้ว แต่กระนั้นชีวิตของคนเราก็ยังต้องอยู่ในวังวนของระบบพึ่งพา ไม่ว่าจะทำอะไรก็ตาม ชีวิตของคนเราส่วนมากก็ยังคงต้องติดอยู่ในกรอบ ติดอยู่ในข้อจำกัดมากมายของสิ่งที่เรียกว่า “ตัวกลาง” อยู่ดี ตัวกลางคือผู้ที่กำหนดทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็น ข้อมูลข่าวสาร การรับรู้ ไม่ว่าคนเราจะคิดทำอะไร เราจะต้องพึ่งพาตัวกลางเสมอ คนทำเกษตรปลูกข้าวต้องพึ่งโรงสี พึ่งพ่อค้าคนกลาง เราจะซื้อข้าวซื้อพืชผักก็ต้องซื้อผ่านทางข่ายใยของพ่อค้าคนกลาง คนทำธุรกิจต้องพึ่งธุรกิจสื่อในการโฆษณาสินค้า คนจะเป็นนักดนตรีนักร้องต้องพึ่งค่าย พึ่งสังกัด คนจะเป็นนักเขียนต้องพึ่งพาสำนักพิมพ์ ฯลฯ เส้นทางที่เราหลายคนจะก้าวไปให้ถึงฝัน ขึ้นอยู่กับตัวเราเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น ที่ผ่านมามีงานสร้างสรรค์ ที่มีคุณค่าและความหมายต่อผู้คน ต่อสังคม จำนวนไม่น้อยที่ถูกปฏิเสธจากตัวกลาง อาจด้วยเหตุผลที่ไม่ตอบโจทย์ด้านตลาด อย่างเช่น งานเขียน แฮร์รี่ พอตเตอร์ ของ เจ.เค.โรว์ลิ่ง ก่อนที่จะมีสำนักพิมพ์บลูมส์เบอรี่จะยอมรับงานของเธอ เธอถูกปฏิเสธมาก่อนหน้าถึง 12 สำนักพิมพ์ หากไม่ใช่เพราะเธอตกงาน มีลูกที่ต้องเลี้ยงดู เธอก็คงจะถอดใจไปก่อนที่จะถึงสำนักพิมพ์ที่ 13 แล้ว ช่วงเวลาที่ผ่านมา ตัวกลางจึงเป็นคนกำหนดว่า สังคมจะได้รับหรือไม่ได้รับอะไร ตัวกลางส่วนน้อยเท่านั้นที่เป็นผู้ให้โอกาส ผู้ที่รับผิดชอบต่อสังคม แต่ส่วนมากจะเป็นตัวการที่บีบให้คนเราต้องพยายามทำในสิ่งที่ถูกต้องบ้าง ไม่ถูกต้องบ้าง แสวงหาทางลัด แสวงหาช่องทางและโอกาสภายนอก แสวงหาเส้นสาย แสวงหาใบเบิกทางในรูปแบบต่าง ๆ มากกว่าที่จะแสวงหาศักยภาพในตัวเองกันจริง ๆ แต่โลกวันนี้กำลังจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง หากคุณเป็นคนที่เคยชินอยู่กับการเป็นผู้บริโภคที่ปลายน้ำ คุณอาจจะเห็นเพียงความสะดวกสบายที่เกิดขึ้น แต่หากมองลึกลงไปจะเห็นว่า โซเชียลเน็ตเวิร์คกำลังเป็นนวัตกรรมที่เข้ามาสลายข้อจำกัดภายนอกทั้งหมดที่เคยมี สลายการพึ่งพาตัวกลางมากมายที่เราคุ้นชินกันมาตลอด ตัวกลางในรูปแบบเดิม ๆ จะค่อย ๆ สลายไปพร้อมกับข้อจำกัดต่าง ๆ โลกจะก้าวไปสู่ยุคใหม่ที่จะไม่มีตัวกลางในแบบเดิม ทุกอย่างจะทำได้ง่ายขึ้น ระบบที่ต้องพึ่งพาเส้นสายจะหายไป โลกยุคโซเชียลเน็ตเวิร์ค ทุกอย่างจะเป็นแพลทฟอร์มที่แน่นอน การสลายข้อจำกัดต่าง ๆ ภายนอกของโซเชียลเน็ตเวิร์ค จะทำให้ความเป็นศูนย์กลางที่เคยอยู่ที่ตัวกลางสารพัด ย้ายมาอยู่ที่ตัวเราแต่ละคน ชีวิตเราแต่ละคนจะไม่ต้องถูกกำหนดให้เดินเป็นเส้นตรงไปตามความคาดหวังของตัวกลางต่าง ๆ อีกต่อไป เราแต่ละคนจะมีอิสระที่จะสร้างรูปแบบหรือแพลทฟอร์มของตัวเองขึ้นมา หากแพลทฟอร์มของเราแตกต่างและคนในชุมชนโซเชียลเน็ตเวิร์คยินดีที่จะเชื่อมโยงกับเรา เราก็สามารถใช้แพลทฟอร์มที่มีในโลกโซเชียลสร้างความมีตัวตนขึ้นมาได้ ทั้งหมดจะขึ้นอยู่ที่ตัวเรา ขึ้นอยู่ที่ความคิดสร้างสรรค์ของเรา ขึ้นอยู่กับการค้นหาและใช้ศักยภาพในตัวเรา สร้างสรรค์ความแตกต่างขึ้นมา ไม่มีตัวกลางมากำหนดหรือมาชี้ชะตาเหมือนในยุคก่อนหน้า โซเชียลเน็ตเวิร์คในวันนี้ ข้อจำกัดภายนอกกำลังถูก disrupt ให้หมดไป เปลี่ยนเป็นโลกที่คนเราจะสามารถสร้างความแตกต่าง สร้างความเป็นตัวเองขึ้นมาได้ แต่หลายคนอาจยังไม่ค่อยรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้น และยังมองไม่ค่อยเห็นถึงสิ่งดี ๆ ที่จะเกิดขึ้นทั้งกับตัวเรา ครอบครัว สังคม และโลก นั่นเป็นเพราะคนเรายังมีข้อจำกัดอยู่ภายในตัว เราหลายคนอาจไม่เคยตระหนักว่า ในตัวเราก็มีตัวกลางรูปแบบหนึ่ง นั่นคือ ความกลัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งความกลัวในสิ่งที่ไม่มีตัวตน เป็นตัวกลางที่ถูกโปรแกรมเข้ามาแฝงเป็นตรรกะและกฎเกณฑ์ในสมองซีกซ้ายของเราตั้งแต่เด็ก ทำให้เราติดยึดกับมันมาตลอด มันคอยครอบงำบงการความคิดของเรา มันคอยบิดเบือนการรับรู้ต่าง ๆ บิดเบือนความจริง มันจำกัดศักยภาพในการใช้สมองซีกขวาของเรา จำกัดความคิดสร้างสรรค์ จำกัดจินตนาการ เป็นอุปสรรคที่จะทำให้เรายังคงต้องใช้ความคิดติดอยู่ในวังวนของมัน และในวังวนของสมองซีกซ้าย สมองที่ทำให้เรายังคงติดยึดอยู่กับความเคยชินเดิม ๆ ฉุดรั้งให้เรายังคงติดอยู่ในวังวนความคิดเดิม ๆ ในวังวนความกลัวและความเชื่อเดิม ๆ หนังสือนี้จึงปรารถนาที่จะกระตุ้นให้เราทุกคนตระหนักว่า ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องหันมากำจัดตัวกลางในตัวเรานี้ออกไป เพื่อปลดปล่อยสมองซีกขวาของเราให้เป็นอิสระ เมื่อคนเราเป็นอิสระจากตัวกลางทั้งภายนอกและภายใน เป็นอิสระจากข้อจำกัดทั้งภายนอกและภายใน เราจะมองเห็นทั้งตัวเองและโลกในมุมมองใหม่ที่ต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 140 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 20.47 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ Pakaranam T.

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว