1 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 890.00 ฿

เกี่ยวกับ

หนังสือที่สรุปเนื้อหาสำคัญเกี่ยวกับอุบัติการณ์การเกิดโรค พยาธิวิทยา ความผิดปกติทางโครโมโซมและอณูพันธุศาสตร์ การรักษาด้วยยาเคมีบำบัดและยาจำเพาะเจาะจง การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิด รวมถึงการรักษาด้วย chimeric antigen receptor T cell (CAR-T cell) ซึ่งได้รวบรวมความรู้ทั้งหมดตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน โดยประกอบด้วยความรู้พื้นฐาน ความรู้ก้าวหน้า และความรู้เชิงปฏิบัติสำหรับแพทย์โรคเลือด รวมถึงสอดแทรกประสบการณ์การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคต่าง ๆ ด้วย ซึ่งสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการบริการดูแลผู้ป่วย การศึกษา และงานวิจัยในอนาคตได้

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 420 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 237.40 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์รามาธิบดี

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup