4 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 317.00 ฿

เกี่ยวกับ

หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นโดยมุ่งหวังให้เป็นหนังสือเล่มแรกสำหรับนักศึกษารังสีเทคนิคทุกสถาบัน รวมทั้งนักรังสีเทคนิคที่จบใหม่และต้องการทบทวนความรู้เกี่ยวกับเทคนิคในการถ่ายภาพเอกซเรย์อวัยวะแกนกลางลำตัวและอุ้งเชิงกราน ผู้นิพนธ์ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้จากประสบการณ์ของผู้นิพนธ์เองซึ่งเป็นนักรังสีเทคนิคและอาจารย์สอนนักศึกษารังสีเทคนิค พบว่า การที่นักศึกษาจะจัดท่าถ่ายภาพเอกซเรย์ได้นั้นจะต้องอาศัยการฝึกฝนและการปฏิบัติจริงด้วยตนเอง โดยควรมีความรู้พื้นฐานตามลำดับที่แสดงในหนังสือเล่มนี้เสียก่อน จึงจะมีความพร้อมสำหรับการฝึกปฏิบัติจริงในโรงพยาบาลได้ ด้วยเหตุนี้ ผู้นิพนธ์จึงได้ทำการเรียบเรียงเนื้อหาภายในหนังสือเล่มนี้ ตามลำดับขั้นตอนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับนักศึกษา โดยเริ่มจากการปูพื้นฐานที่จำเป็น ได้แก่ นิยามคำศัพท์เฉพาะ การประเมินใบส่งตรวจเอกซเรย์ การเตรียมตัวผู้ป่วย กายวิภาคศาสตร์ และกายวิภาคศาสตร์พื้นผิว เป็นต้น ก่อนที่จะทำการจัดท่าถ่ายภาพเอกซเรย์ให้แก่ผู้ป่วยต่อไป ในการจัดท่าถ่ายภาพเอกซเรย์ นักรังสีเทคนิคจะต้องจินตนาการว่าอวัยวะใดอยู่บริเวณไหน จัดวางร่างกายของผู้ป่วยอย่างไรบนภาพ ควรจัดท่าอย่างไรจึงจะเห็นอวัยวะที่แพทย์ต้องการวินิจฉัยได้ชัดเจนที่สุด จะให้ปริมาณรังสีเท่าใดจึงจะเหมาะสมในการถ่ายภาพเอกซเรย์ท่านั้นๆ รวมทั้งเทคนิคอื่นๆ ที่มีผลต่อคุณภาพของภาพ ได้แก่ เทคนิคการหายใจ การใช้อุปกรณ์ยึดตรึง และอุปกรณ์เสริมต่างๆ ได้แก่ อุปกรณ์หนุน ถังน้ำ portable grid เป็นต้น ซึ่งผู้อ่านจะได้เรียนรู้จากหนังสือเล่มนี้ทั้งหมด เมื่อถ่ายภาพเอกซเรย์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้อ่านจะได้ประเมินคุณภาพของภาพเอกซเรย์ที่ถ่ายว่ามีคุณภาพหรือไม่ และได้ศึกษากายวิภาคศาสตร์รังสีที่ปรากฏบนภาพเอกซเรย์แต่ละท่าอีกด้วย

รายละเอียด

ISBN : 978-616-443-664-0

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 339 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 136.13 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup