0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

สำนักพิมพ์ :

ผู้แต่ง :

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 290.00 ฿

เกี่ยวกับ

“Repeated Measure Analysis fast track” Handbook Downloadable version Downloadable version นี้ เป็นคู่มือที่มีไฟล์ต่างๆ ให้ดาวน์โหลดเพื่อประกอบการเรียนเพิ่มเติม (หลังทำการสั่งซื้อสำเร็จ ให้ผู้อ่านติดต่อมายังผู้เขียน ตามช่องทางที่แจ้งในหนังสือ เพื่อรับรหัสในการดาวน์โหลดไฟล์) *ปรับปรุงใหม่ มีนาคม 2566 **ปรับรูปแบบหนังสือให้เหมาะกับการอ่านในระบบมากขึ้น ขนาด A5 “Repeated Measure Analysis fast track” Handbook เป็นคู่มือในรูปแบบของ Tutor กระชับ เข้าใจง่าย ใช้งานโปรแกรมได้เลย ถ้าสนใจแบบ Printed Version สามารถแจ้งได้เพิ่มเติม (on demand) การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ้ำ หรือ Repeated Measure Analysis หรือ Repeated ANOVA เป็นการวิเคราะห์เพื่อทดความแตกต่างของตัวแปรที่เปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลา เช่น การทดสอบการให้ยาสำหรับลดค่าน้ำตาลในเลือด แบ่งการทดลองเป็น 3 ช่วงเวลา คือ ก่อนการทดลอง การทดลองผ่านไป 3 เดือน และการทดลองผ่านไป 6 เดือน เพื่อต้องการทราบว่าในแต่ละช่วงเวลาที่ผ่านไป “ยา” ทำให้น้ำตาลในเลือดลดลงไปหรือไม่ โดยคู่มือฉบับนี้ ได้นำเสนอถึงความหมาย ข้อตกลงเบื้องต้น วิธีการวิเคราะห์ และการแปลผล แบบฉบับเร่งรัด (Tutor Style) พร้อมทั้งเอกสารเรียนรู้เพิ่มเติม วิดีสอนการคลิกในโปรแกรม SPSS ง่ายและเร็วต่อการเรียนรู้ คู่มือฉบับจึงเกิดขึ้นมาเพื่อให้ผู้วิจัยทุกท่านได้เข้าใจและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ ไปวิเคราะห์สถิติที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เขียนจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์ ความรู้ และสามารถวิเคราะห์งานได้อย่างถูกต้อง สามารถอ่านผ่านระบบได้โดยตรง หรือดาวน์โหลดเป็น PDF (หลังทำการสั่งซื้อสำเร็จ ให้ผู้อ่านติดต่อมายังผู้เขียน ตามช่องทางที่แจ้งในหนังสือ เพื่อรับรหัสในการดาวน์โหลดไฟล์) **หมายเหตุ 1.อย่าลืมแจ้งผู้เขียนสำหรับลิงก์ดาวน์โหลดเพิ่มเติม เมื่อทำการสั่งซื้อสำเร็จแล้ว 2.ราคาขายใน Ookbee ซื้อผ่านเว็บจะมีราคาถูกกว่า

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 38 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 4.43 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ SmartResearchThai

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup