0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 140.00 ฿

เกี่ยวกับ

สำนักพิมพ์ : เพชรนาคา ราคาปก : 175 บาท ต้อง ยอมรับว่าอาชีพหลักของคนไทยกว่าครึ่งคือการทำการเกษตร ซึ่งปัญหาหลักของเกษตรกรส่วนใหญ่ก็หนีไม่พ้นเมื่อปลูกพืซผักผลไม้แล้วได้ผลผลิตต่ำ ไม่มีคุณภาพ หรือถูกคุกคามจากโรคและแมลงศัตรูอยู่ตลอด ทำให้ต้องเสียเงินในการใช้ปุ๋ยยาในการช่วยบำรุงและป้องกันกำจัดแมลง จนไม่สามารถควบคุมต้นทุนได้ อีกทั้งสารเคมีและยากำจัดแมลง ยังทำลายสุขภาพของผู้ปลูกและผู้บริโภคอีกด้วย โดยเฉพาะส่งผลกระทบเป็นอย่างมากสำหรับการผลิตในระดับการค้าด้วยเหตุนี้จึงมีการนำ "การปลูกพืซไร้ดิน" เทคโนโลยีการผลิตพืชโดยไม่ใช้ดินเข้ามาใช้ เพื่อเป็นตัวเลือกให้กับเกษตรกรในการทำการเกษตรเชิงพาณิชย์ หลีกเลี่ยงการปลูกพืชบนดินที่มีสภาพความสมบูรณ์ของดินไม่เพียงพอ เนื่องจากการปลูกพืชไร้ดินสามารถผลิตได้ตลอดปี ไม่จำเป็นต้องพักดิน ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพกว่า สามารถควบคุมการให้สารละ ลายธาตุอาหารให้เหมาะสมกับพืชได้ โรคและแมลงศัตรูลดลงกว่าครึ่ง ทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้ยาป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูที่สำคัญสะ อาด ปลอดภัย เป็นพืชปลอดสาร 100%แต่การปลูกพืชแบบไม่ใช้ดินค่อนข้างมีระบบการทำงานที่ซับซ้อน และต้นทุนในการปลูกแต่การปลูกพืชแบบไม่ใช้ดินค่อนข้างมีระบบการท้างานที่ซบซ้อน และตนทุนในการปลูกครั้งแรกค่อนข้างสูง ดังนั้น จึงเป็นที่มาของการทำหนังสือ "แนวทาง...และแบบอย่างการลงทุนเพาะปลูกผักไร้ดิน เพื่อการค้าครบวงจร" ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้สนใจทำธุรกิจการปลูกผักแบบไม่ใช้ดินในระดับพาณิชย์ ซึ่งเนื้อหาในเล่มได้เน้นไปที่ การปลูก "ผัก" แบบไร้ดินในระบบต่างๆ ทั้งแบบไฮโดรโปนิกส์ แอโรโปนิกส์ และแบบใช้วัสดุปลูก การลงทุน การทำการตลาด รวมถึงบทสัมภาษณ์จากทั้งอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพืชไร้ดิน และเชียนปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบครบวงจร ร่วมให้มุมมองแง่คิดและเทคนิคต่างๆ เกี่ยวกับการทำธุรกิจด้านนี้ทั้งนี้ ต้องขอขอบคุณ รศ.ดร.อิทธิสุนทร นันทกิจ, เซนไฮโดรโปนิกส์, ฟาร์มใบผักวัชรพล, ศูนย์เกษตรกรรมบางไทร และผู้อนุเคราะห์ข้อมูลทั้งหมด สำหรับเนื้อหาวิชาการบทสัมภาษณ์ และภาพประกอบต่างๆ ในเล่ม ดูหนังสือเรื่องอื่นๆ ของเรา ได้ที่ www.phetpraguy.com

รายละเอียด

ISBN : 9786165786461

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 149 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 313.16 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ บริษัท ออลเดย์ ช็อปปิ้ง จำกัด

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup