0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

GET FREE

เกี่ยวกับ

เพชรสังเคราะห์ : ความท้าทายใหม่อุตสาหกรรมอัญมณีไทย เพชรจัดเป็นอัญมณีที่เป็นที่รู้จักและเป็นที่นิยมอย่างสูง ในแต่ละปีมีการใช้เพชรในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครี่องประดับเป็นจำนวนมาก เรียกได้ว่าเครื่องประดับแทบทุกชนิดมักมีเพชรเป็นองค์ประกอบเพชรจัดเป็นแร่ที่เกิดตามธรรมชาติ มีองค์ประกอบหลักเป็นคาร์บอน (Carbon) มีความแข็งเท่ากับ 10 ตามโมห์สเกล จัดว่าแข็งที่สุดในแร่ทั้งหมดที่พบในโลก เพชรตามธรรมชาตินั้นเกิดใต้พื้นโลกที่มีความลึกมากกว่า 100 กิโลเมตร ภายใต้สภาวะความร้อนและความดันมหาศาล เพชรทั้งหมดที่เราใช้กันอยู่นั้นถูกพาขึ้นมาสู่ผิวโลกโดยการพาของแมกมาใต้พื้นโลกเมื่อหลายร้อยล้านปีมาแล้ว จากความนิยมเพชรที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา ทำให้เพชรกลายเป็นอัญมณีที่มีความต้องการสูง และอุตสาหกรรมเพชรก็จัดว่าเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีมูลค่าการค้าสูงมากอีกด้วย ซึ่งผลกระทบจากความนิยมเพชรนี้เองที่เป็นแรงผลักดันให้เกิดการนำอัญมณีชนิดอื่น ที่มีลักษณะคล้ายเพชรมาใช้ประดับเลียนแบบเพชร หรือที่เรามักเรียกกันว่า เพชรเลียนแบบ (Diamond simulants) โดยในตลาดทุกวันนี้ ก็มีเพชรเลียนแบบหลากหลายชนิด ทั้งชนิดที่เป็นอัญมณีธรรมชาติ และชนิดที่เป็นอัญมณีที่มนุษย์สังเคราะห์หรือประดิษฐ์ขึ้นกลุ่มอัญมณีธรรมชาติที่เป็นที่รู้จักกันดี อาทิ เพทายไร้สี (Colorless zircon) แซปไฟร์ไร้สี (colorless sapphire) เป็นต้น และส่วนที่มนุษย์สังเคราะห์ทำขึ้น เช่น คิวบิกเซอร์โคเนีย (Cubic zirconia) มอยซาไนต์ (Moissanite) เป็นต้น แต่ทั้งนี้ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา เทคโนโลยีต่างๆ ได้มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ไม่เว้นแม้แต่เทคโนโลยีการสังเคราะห์เพชร ซึ่งการพัฒนาดังกล่าวทำให้เกิดอัญมณีชนิดใหม่เข้าสู่อุตสาหกรรมที่เราเรียกว่า เพชรสังเคราะห์(synthetic diamond)

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 52 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 26.86 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ The Gem and Jewelry Institute of Thailand

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup