13 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

อ่านเล่มนี้ ฟรี!

เพียงมีแพ็กเกจ Buffet Premium

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 120.00 ฿

เกี่ยวกับ

การพัฒนาบุคลากรหรือศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์เป็นรื่องสำคัญของ การบริหารจัดการองค์กรที่ยังจำเป็นต้องมี เพราะถึงแม้คนที่คัดเลือกเข้ามาใน องค์กรจะเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์แต่เมื่อมาอยู่รวมกัน ในองค์กรย่อมต้องมีการปรับตัวเพื่อทำงานรวมกันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงมากมายตลอดเวลา เป็นยุคของการแข่งขัน หากใครหยุดที่จะพัฒนาก็การโดนตามทันหรือแซงหน้า ได้ Human Capital : ภารกิจผลิกผัน CEO นำเสนอแง่คิดและมุมมอง สำหรับคนที่กำลังสำหรับคนที่กำลังจะก้าวไปเป็นคนที่ประสบความสำเร็จ ทั้งใน ด้านหน้าที่การงานและการใช้ชีวิตที่ต้องทั้งเก่งคิด เก่งพูด เก่งลงมือมือทำ เก่ง การเรียนรู้และเก่งเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างคน และต้องรู้จักบริหารเวลารักษา ความสมดุลระหว่างชีวิตการทำงาน ชีวิตครอบครัว ชีวิตส่วนตัว และชีวิตที่เป็น ประโยชน์ต่อสาธารณะได้อย่างสมดุล เพียงเปิดใจพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ในทุกเรื่อง หนังสือเล่มเล็กๆ อ่านสนุกแต่มีสาระที่เป็นประโยชน์เล่มนี้ ผู้อ่านก็สามารถนำไปประยุกต์ ใช้ในชีวิตการทำงานได้จริง และประสบความสำเร็จได้เช่นกัน

รายละเอียด

ISBN : N/A

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 120 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 32.91 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ ARIP

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup