0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 89.00 ฿

เกี่ยวกับ

พิมพ์ครั้งที่ 3 (พ.ศ. 2563) หนังสือเรื่อง การเมืองการปกครองไทยสมัยรัฐบาลถนอม กิตติขจร เล่มนี้ ผู้เขียนได้มีการวิเคราะห์ในเชิงทฤษฎีการเมืองเพิ่มเติมแต่ยังคงโครงสร้างการนำเสนอหนังสือไว้ตามเดิม การเมืองการปกครองไทยสมัยรัฐบาลถนอม กิตติขจร นำมาสู่จุดจบชั่วคราวของระบอบเผด็จการอำนาจนิยมด้วยพลังขับเคลื่อนประชาธิปไตยเสรีนิยมจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยสังคมไทยได้มีการฟื้นฟูประชาธิปไตยภายหลังเหตุการณ์ประชาชนลุกขึ้นขับไล่รัฐบาลถนอม กิตติขจร ซึ่งเป็นรัฐบาลเผด็จการให้ออกจากเกมอำนาจทางการเมือง โดยได้ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนอย่างมาก ทำให้ชนชั้นนำต่างเริ่มตระหนกและตระหนักถึงพลังอำนาจของประชาชน แม้จะเห็นถึงการประนีประนอมกันของเหล่าชนชั้นนำเพื่อรักษาอำนาจและระเบียบการเมืองให้เป็นไปตามวิถีทางที่ฝ่ายชนชั้นนำควบคุมและกำกับได้ รวมถึงรอคอยเวลาสำหรับการรื้อฟื้นอำนาจทางการเมืองอีกครั้งเมื่อจังหวะและโอกาสอำนวย ดังจะเห็นได้ในเวลาต่อมาในประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองไทย หนังสือเล่มนี้มีสาระสำคัญเกี่ยวกับประเด็นการเมืองการปกครองไทย ซึ่งผู้เขียนได้เขียนหนังสือไว้หลายเล่ม หนังสือเรื่อง การเมืองการปกครองไทยสมัยรัฐบาลถนอม กิตติขจร เล่มนี้ผู้เขียนใช้ประกอบการเรียนการสอนรายวิชาที่เกี่ยวข้อง มีสาระประกอบด้วย 1. สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง สมัยรัฐบาลถนอม กิตติขจร 2. การเมืองการปกครองสมัยรัฐบาลถนอม กิตติขจร 3. รัฐธรรมนูญสมัยรัฐบาลถนอม กิตติขจร 4. พรรคการเมืองสมัยรัฐบาลถนอม กิตติขจร 5. วัฒนธรรมเผด็จการอำนาจนิยมสมัยรัฐบาลถนอม กิตติขจร 6. กระบวนการสร้างให้เกิดความกลัวสมัยรัฐบาลถนอม กิตติขจร 7. การพัฒนาประเทศให้ทันสมัยสมัยรัฐบาลถนอม กิตติขจร 8. กระบวนการต่อสู้กับคอมมิวนิสต์สมัยรัฐบาลถนอม กิตติขจร 9. หน้าที่พลเมืองสมัยรัฐบาลถนอม กิตติขจร 10. การมีส่วนร่วมทางการเมืองสมัยรัฐบาลถนอม กิตติขจร 11. รัฐและประชาสังคมในระบบการเมืองสมัยรัฐบาลถนอม กิตติขจร 12. การสังเคราะห์การเมืองการปกครองไทยสมัยรัฐบาลถนอม กิตติขจร

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 195 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 64.10 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ พลเมืองโลก

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

Copyright © 2020 Ookbee Co., Ltd. - อุ๊คบีขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อผลงานหรือเนื้อหาใดที่อัปโหลดผ่านเว็บไซต์และปรากฏว่าละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นหรือขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม ดังนั้น ผู้อ่านทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรองด้วยตนเอง และหากท่านพบว่าส่วนหนึ่งส่วนใดขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งมายังบริษัท เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการในทันที ทั้งนี้ ทางอุ๊คบีขอสงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 (ฉบับล่าสุด)

For support: member@ookbee.com or 02-187-2222 Mon-Fri 9:30 AM - 5:30 PM.

Version 1.3.17