5 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

สำนักพิมพ์ :

ผู้แต่ง :

ราคา

GET FREE

เกี่ยวกับ

การตัดสินใจในโลกธุรกิจนับวันยิ่งมีความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นผู้บริหารจึงจำเป็นที่จะต้องมีข้อมูลที่พร้อมสำหรับการตัดสินใจ อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ครบถ้วนนั้น จะไม่เกิด ประโยชน์อันใด หากไม่ได้มีการวิเคราะห์อย่างถูกต้อง การวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงปริมาณจึงเป็นเทคนิคหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้บริหารในปัจจุบัน ตำราเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจนี้ จึงเป็นตำราที่มีจุดมุ่งหมายที่จะให้ผู้เรียนได้เพิ่มความรู้และทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงปริมาณ โดยตำรานี้ได้แต่งขึ้นจาก การศึกษาเทคนิคการวิเคราะห์เชิงปริมาณต่าง ๆ ที่เป็นที่นิยมในปัจจุบัน และจากงานวิจัยของผู้เขียน โดยในตำราเล่มนี้ได้มีการนำเสนอตัวอย่างการใช้งานเครื่องมือการวิเคราะห์เชิงปริมาณในสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอ่านทำความเข้าใจ และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ต่อไป

รายละเอียด

ISBN : 978-616-305-091-5

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 380 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 116.24 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ นภดล

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup
popup