1 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

สำนักพิมพ์ :

ผู้แต่ง :

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 799.00 ฿

เกี่ยวกับ

หนังสือเล่มนี้ผู้เขียนได้ประยุกต์ใช้ความสามารถของโปรแกรม Power BI Desktop สร้างรายงานวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายเพื่อแสดงข้อมูลสำคัญ (Insights) ที่เป็นตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจ โดยเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ได้ออกแบบเป็น 5 บทเรียน CHAPTER 1 ทบทวนเรื่องเทคนิคสร้างรายงานและนำเสนอข้อมูลด้วยภาพ ได้แก่ ภาพรวมการสร้างรายงานและนำเสนอข้อมูลด้วยภาพ เมนูการใช้งานโปรแกรม Power BI Desktop และการใช้คำสั่งสร้างรายงาน CHAPTER 2 ทบทวนเรื่องแบบจำลองข้อมูล (Data model) ได้แก่ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแบบจำลองข้อมูลและรายละเอียดของตารางข้อมูลสำหรับสร้างรายงานวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย CHAPTER 3 ทบทวนเรื่อง Data Analysis Expression (สูตรคำนวณ) ได้แก่ ฟังก์ชันที่ใช้สร้างสูตรคำนวณและรายละเอียดของแต่ละสูตรคำนวณสำหรับสร้างรายงานวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย CHAPTER 4 สร้างแบบจำลองข้อมูล (Data model) วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายได้แก่ การเชื่อมต่อแหล่งข้อมูลต่างๆ การเตรียมข้อมูลให้พร้อมใช้งาน สร้างตารางวันที่และสร้างแบบจำลองข้อมูล CHAPTER 5 สร้างรายงานวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายจำนวน 6 หน้ารายงาน ได้แก่ Executive Summary, Performance Overview, Expenses Trend, Trend Analysis, Vertical and Horizontal Analysis และ Forecasting สำหรับลูกค้าที่ซื้อหนังสือE-bookผ่านช่องทาง Ookbee หรือ MEB ให้ส่งหลักฐานการชำระเงินไปที่เพจ DATA STORM หรือ พิมพ์link https://www.facebook.com/admindatastorm แล้วส่งหลักฐานการชำระเงินไปทางข้อความ เพื่อรับ Dataset ไฟล์ข้อมูลสำหรับใช้ฝึกฝนค่ะ

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 402 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 146.41 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ DATA STORM

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup