0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

GET FREE

เกี่ยวกับ

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการดำรัสสั่ง ขุนสมุทรโวหารในกรมพระอาลักษณ์ ขุนอักษรรามัญ นายขำเปรียญ นายสุดเปรียญ นายจุ เป็นล่ามคัดแปลออกจากหนังสือรามัญใบลานเป็นภาษาสยาม เมื่อ จ.ศ. ๑๒๑๙ แต่ท่อนปลายนั้นได้เรียงตามจดหมายเหตุเมืองหงษาวดี เมืองอังวะ และแสดงลำดับกษัตริย์ของประเทศพม่า, มอญ ฉบับนี้จึงเป็นฉบับสอบทานใหม่จากฉบับพิมพ์หลวง

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 122 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 67.81 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup