0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 299.00 ฿

เกี่ยวกับ

การทำวิจัยเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากการออกแบบการวิจัยที่ดีแล้ว การเขียนโครงร่างงานวิจัย (Research Proposal) ที่ดี ยังเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งที่จะช่วยทำให้ผู้วิจัยทราบรายละเอียดการดำเนินการวิจัยและภาพรวมในการวิจัย สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการเขียนขออนุมัติทำวิจัยหรือทุนวิจัยได้เป็นอย่างดี ภายในหนังสือ“เทคนิคการเขียนโครงร่างงานวิจัย (How to create a research proposal)” เล่มนี้ ได้สรุปและอธิบายเทคนิคการเขียนโครงร่างงานวิจัยเพื่อให้มองเห็นภาพรวมในการเขียนโครงร่างงานวิจัยเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรี-ปริญญาเอก และผู้ที่สนใจเพื่อเป็นแนวทางเพิ่มเติมความรู้และนำไปใช้เป็นประโยชน์ในการเรียนและการทำงานได้เป็นอย่างดี ดร.วัชรี ไตรเจริญกุลภักดิ์ จงแจ่ม

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 108 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 9.87 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ ดร.วัชรี ไตรเจริญกุลภักดิ์ จงแจ่ม/สนพ.พิมพ์วลี

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup