1 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 450.00 ฿

เกี่ยวกับ

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตราสารอนุพันธ์ ตราสารอนุพันธ์ (Derivatives Securities) หมายถึง ตราสารที่เกิดจากหรือแปรผันตามสิ่งอ้างอิง โดยจะมีมูลค่าขึ้นอยู่กับสินทรัพย์อ้างอิง (Underlying Asset) หรือ ตัวแปรอ้างอิง (Underlying Variable) สินทรัพย์อ้างอิง (Underlying Asset) เช่น หุ้นสามัญ พันธบัตร ตั๋วเงิน เงินตราต่างประเทศ สินค้าโภคภัณฑ์ (น้ำมัน ,ข้าว ,ยางพารา ,ทองคำ ฯลฯ) ตัวแปรอ้างอิง (Underlying Variable) เช่น ดัชนีหลักทรัพย์ อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ( ราคาน้ำมัน ,ราคาข้าว ,ราคายางพารา ,ราคาทองคำ ฯลฯ ) ประโยชน์ของตราสารอนุพันธ์ 1) ใช้สะท้อนราคาในอนาคต (Price Discovery) 2) ถัวความเสี่ยง (Hedging) หรือ ป้องกันความเสี่ยง 3) เก็งกำไร (Speculation)

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 82 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 14.65 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ พ่อบ้าน นักลงทุน

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup
popup