0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

อ่านเล่มนี้ ฟรี!

เพียงมีแพ็กเกจ Buffet Premium

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 30.00 ฿

เกี่ยวกับ

ท่ามกลางความขัดแย้งและการแบ่งขั้วทางการเมืองที่ดำรงอยู่ในสังคมไทยจนกระทั่งการควบคุมอำนาจการบริหารเมื่อ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2557 ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ข้อเสนอ การพูดคุย และการสานเสวนาของภาคส่วนต่างๆ ของสังคม เช่น รายงานและข้อเสนอของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ (คอป.) รายงานวิจัยการสร้างความ ปรองดองแห่งชาติของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดองแห่งชาติ สภาผู้แทนราษฎร ซึ่งจัดทำโดยสถาบันพระปกเกล้า ดูเหมือนจะเป็นการพยายามแสวงหาทางออกที่ดีให้กับวิกฤตการณ์ทางการเมือง แต่ในขณะเดียวกัน ข้อเสนอดังกล่าวกลับนาไปสู่การตั้งข้อสงสัยโดยบุคคลหลายกลุ่มหลายเกี่ยวกับเป้าหมายและวิธีการในการสร้างความปรองดองและหาทางออกให้กับการสร้างสรรค์สังคมการเมืองของประเทศไทยว่าจะนำไปสู่การแก้ปัญหาได้หรือไม่และเพียงใด ในภาวการณ์เช่นนี้ การหันมาพิจารณาประเด็นปัญหาดังกล่าวในมุมมองด้านการพัฒนาประชาธิปไตย (democratization) น่าจะช่วยชี้ให้เห็นทิศทางและความเป็นไปได้ในการสร้างความปรองดองและปฏิรูปประเทศไทยได้ไม่มากก็น้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นว่า อะไรควรจะเป็นเป้าหมายของการสร้างความปรองดองและปฏิรูปประเทศไทย ทำไมต้องมีการปฏิรูปประเทศไทยขึ้นอีกครั้งหนึ่ง และการร่างรัฐธรรมนูญจะเป็นช่องทางในการแก้ปัญหาความขัดแย้งในระบอบประชาธิปไตยไทยในแง่ใด

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 20 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 2.29 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ ยุทธพร อิสรชัย

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว