0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

GET FREE

เกี่ยวกับ

หนังสือเล่มนี้ กำหนดยุทธศาสตร์การบริหารการพัฒนา ศูนย์พัฒนาต้นกล้าแห่งอนาคต ด้วยการ บูรณาการ สิ่งที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้สอดคล้องกับหลักสูตร ต้นกล้า 7 ความฉลาด (7 Q) ประกอบด้วย ความฉลาดทางสติปัญญา (IQ) ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ความฉลาดทางสังคม (SQ) ความฉลาดในการริเริ่มสร้างสรรค์ (CQ) ความฉลาดทางศีลธรรม จริยธรรม (MQ) ความฉลาดที่เกิดจากการเล่น (PQ) ความฉลาดที่เกิดจากการแก้ไขปัญหา (AQ) มาใช้เป็นหลักสูตรในการเรียน การสอน โดยครูต้องพัฒนา ประยุกต์ จัดประสบการณ์ การเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมเด็ก ให้สอดคล้องกับ การพัฒนา 7 ความฉลาด (7 Q) ให้กับเด็ก โดยประยุกต์ใช้สิ่งที่มีอยู่ในพื้นที่ มาพัฒนาตามบริบทที่มีอยู่ในตำบล

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 66 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 7.20 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ Drrakkiathotmailcom

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup