13 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

สำนักพิมพ์ :

อ่านเล่มนี้ ฟรี!

เพียงมีแพ็กเกจ Buffet Premium

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 25.00 ฿

เกี่ยวกับ

การรู้จักวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารที่มีมากมายในปัจจุบัน ให้ฟังเป็น คิดเป็น อย่างมีเหตุ มีผล ไม่คล้อยตามง่ายๆ โดยอาศัยหลักโยนิโสมนสิการและหลักกาลามสูตร เพื่อทำให้สังคมและประเทศชาติก้าวไปในทิศทางที่ถูกต้อง ไม่หลงวนเวียนอยู่ในความหลอกลวง จอมปลอม และความไม่รู้จริง

รายละเอียด

ISBN : 885-712-1316-50-1

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 81 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 5.38 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ Watta

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup