0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

GET FREE

เกี่ยวกับ

คู่มือการสร้างแบบสื่อทำมือติด QR Code เชื่อมโยงสื่อด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป จัดทำขึ้นเพื่อให้ครูหรือผู้สนใจสามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการออกแบบสื่อทำมือติด QR Code เชื่อมโยงสื่อ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้ครูใช้ QR Code เชื่อมโยงสื่อ ไปประยุกต์ใช้กับสื่อทำมือ หรือสื่ออื่น ๆ ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยประกอบด้วยเนื้อหา ได้แก่ 1. ดาวน์โหลดโปรแกรมสำเร็จรูปสร้างแบบสื่อทำมือ 2. บัตรคำและแบบฝึกอ่านเขียนคำไทย 3. บัตรคำโยกเยก 4. Jigsaw สามเหลี่ยม 5. Jubjib สื่อกระดาษทายใจ 6. กล่องอย่างง่ายขนาด A4 7. กล่องตัวต่อขนาด A4 8. Popup อย่างง่ายขนาด A4 และ 9. Popup Word ป๊อปอัพคำศัพท์ขนาด A4

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 40 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 6.33 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ หนังสือทำเล่น

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup