0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 50.00 ฿

ลูกค้า ais-icon-ookbee สั่งซื้อ ราคา 49.00 บาท

กด *410504946310025

- อัตราค่าบริการในกรณีที่สั่งซื้อด้วยระบบ AIS จะยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

- นำรหัสที่ได้รับทาง sms มาใช้ในเว็บไซต์ Ookbee เท่านั้น ดูวิธีใช้ คลิก

เกี่ยวกับ

คำชี้แจง : ข้อสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1 มีจำนวน พร้อมเฉลย ทั้งหมด 100 ข้อ 100 คะแนน โดยจะมีการวัดความรู้เกี่ยวกับ - บทสนทนา - ไวยากรณ์ - การอ่านจับใจความ - คำศัพท์ ข้อสอบจะมีการคละระดับความยากง่ายตั้งแต่ประถม มัธยม จนถึงระดับปริญญาตรี มีสเกลการแปลระดับผลคะแนน 5 ระดับ

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 60 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 24.74 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ นภาภัทรวารินทร์ เพ็ญแสวง

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว