0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

สำนักพิมพ์ :

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 279.00 ฿

เกี่ยวกับ

หนังสือคู่มือเขียนโปรแกรมภาษาไพธอน (Python Programming Language) เล่มนี้ ได้จัดทำขึ้น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ สำาหรับผู้ที่อยากจะเริ่มต้นศึกษาการเขียนโปรแกรม เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป็น นักโปรแกรมเมอร์มืออาชีพ และผู้ที่ต้องการอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist) ซึ่งเป็นอาชีพที่ ต้องการเป็นอย่างมากในปัจจุบัน ภายในหนังสือผู้เขียนได้ออกแบบวางเนื้อหาไว้อย่างเป็นระเบียบเพื่อให้ง่าย ต่อการเริ่มต้นศึกษา เริ่มตั้งแต่ประวัติความเป็นมาของภาษาไพธอน การติดตั้งเครื่องมือสำาหรับพัฒนาโปรแกรม รวมไปถึงการเขียนโปรแกรมติดต่อกับฐานข้อมูล MySQL มีตัวอย่างภาพประกอบพร้อมทั้งมีคำาอธิบายจำานวน มาก ทำาให้ผู้อ่านสามารถนำตัวอย่างไปประยุกต์พัฒนาโปรแกรมใช้ได้จริง

รายละเอียด

ISBN : 978-616-204-697-1

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 339 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 105.49 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ Provision & DPlus Guide

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว