0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

สำนักพิมพ์ :

หมวดหมู่ :

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 109.00 ฿

เกี่ยวกับ

หนังสือซึ่งรวบรวมคำบอกเล่า เกี่ยวกับการสัมผัสประสบการณ์ทางอภิญญา เป็นการบันทึกประสบการณ์อันเป็นทิพย์ ของพระป่าธรรมดาๆ รูปหนึ่ง ผู้ปฏิบัติทางจิตจนเกิดฌานสมาบัติ และได้บรรลุธรรมชาติอันแท้จริงของความเป็นจริง สิ่งที่ท่านค้นพบและนำมาถ่ายทอด เอื้อให้เราได้รับรู้สภาวะอันประเสริฐสูงสุดของจิต วิญญาณ . ที่ผสมกันหลากหลายลีลา บางช่วงเป็นการเล่าเรื่องชนิดตรงไปตรงมาเป็นรูปธรรม แต่ประเดี๋ยวก็เปลี่ยนเป็นการสาธยายที่สุขุมลุ่มลึกและเป็นนามธรรม มีอยู่มากที่ใช้บทสนทนาสำหรับดำเนินเรื่อง พระป่าผู้ถ่ายทอดธรรมะจากการหยั่งรู้ของตนดำรงอยู่หลังฉาก ไร้ตัวตน เช่นเดียวกับสัจจธรรมที่ท่านถ่ายทอด ไม่มีใครได้รู้จักชีวิตส่วนตัวหรือแม้กระทั่งชื่อของท่าน ซึ่งเลือนหายไปในหุบห้วงแห่งกาละอันไกลโพ้น . รายได้จากการจำหน่าย E book ทั้งหมด สนพ. มอบถวายเพื่อจัดซื้อที่ดินจัดสร้างสำนักสงฆ์ป่าพุทธธรรม ของพระอาจารย์ญาณสุทโธ ภิกขุ สมทบกองทุนมูลนิธิพุทธธรรม ญาณสุทโธ ภิกขุ เพื่อจัดหาพระไตรปิฏกฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย พร้อมตู้ไม้สัก มอบถวายวัดป่ากรรมฐานสายพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต จำนวน 99 วัด/สำนักสงฆ์

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 174 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 17.31 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ TradeMaster

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup
popup