0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

สำนักพิมพ์ :

หมวดหมู่ :

ราคา

GET FREE

เกี่ยวกับ

การวัดระดับความปลอดภัยคืออะไร การวัดระดับความปลอดภัย (Safety rating) เป็นเครื่องมือสำหรับการประเมินและปรับปรุงในแง่ของความปลอดภัยยานยนต์ อุปกรณ์ป้องการการชน เครือข่ายถนน งานด้านความปลอดภัยทางถนนที่เกี่ยวข้องและสมรรถนะความปลอดภัยระดับสากล การวัดระดับความปลอดภัยถูกใช้ทัง้ เพื่อพยากรณ์ผลทางด้านความปลอดภัยของการออกแบบรถยนต์ต่อสถานการณ์อุบัติเหตุหลักหรือเพื่อประเมินผลย้อนหลังซึ่งคิดอยู่บนฐานของข้อมูลอุบัติเหตุ NCAP ย่อมาจาก “New Car Assessment Program” หรือ “โปรแกรมการประเมินรถใหม่” ซึ่งถูกนิยามให้ใช้เป็นตัวชี้วัดระดับความปลอดภัยสำหรับรถยนต์ใหม่ NCAP ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ทั้งระดับชาติและระดับโลกในเรื่องของยานพาหนะปลอดภัย NCAP ดำเนินการทดสอบการชนของรถยนต์ที่ผลิตขึ้นเป็นจำนวนมาก (Production car) โดยใช้ข้อกำหนดการทดสอบที่เป็นทางการ ข้อมูลผลการทดสอบได้ถูกแปลงให้อยู่ในรูปแบบที่เข้าใจได้ง่ายซึ่งทำให้ผู้บริโภคสามารถเปรียบเทียบระดับความปลอดภัยยานยนต์ได้อย่างง่ายดาย

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 36 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 4.64 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ ASAE-RC

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup