13 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

GET FREE

เกี่ยวกับ

ผู้สัมผัสอาหารนับว่าเป็นบุคคลที่มีความสำคัญในการจัดหาอาหารปรุงประกอบ และให้บริการอาหารที่สะอาดปลอดภัย และมีคุณค่าทางโภชนาการ ฉะนั้นจึงต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องหลักการสุขาภิบาลอาหาร รวมทั้งกฎเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้สัมผัสอาหารจะต้องรู้และสามารถนำความรู้นั้นไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

รายละเอียด

ISBN : 9786161116484

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 35 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 7.55 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ กรมอนามัย

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup