12 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

GET FREE

เกี่ยวกับ

"การดำเนินงานปรับปรุงหรือพัฒนาสถานที่ทำงานให้เป็น “สถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน” ถูกดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 เป็นต้นมา โดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ในฐานะหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบด้านการส่งเสริมสุขภาพและการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดีของประชาชน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อสถานประกอบกิจการหรือสถานที่ทำงาน รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการนำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางพัฒนาสถานที่ทำงานให้น่าอยู่ น่าทำงาน เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการ ผู้ปฏิบัติงาน และผู้มารับบริการอยู่ในสภาพแวดล้อมการทำงานที่เหมาะสม มีความสุขกาย สบายใจ ส่งผลถึงคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป"

รายละเอียด

ISBN : 978-616-11-1982-9

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 75 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 21.81 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ กรมอนามัย

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup
popup