3 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

GET FREE

เกี่ยวกับ

หนังสือองค์ความรู้เรื่อง "การขยายพันธุ์พืชด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช" เล่มนี้ได้เรียบเรียงความรู้เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชจากประสบการณ์ของนักวิจัยจากการทำงานวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลล้านนา เป็นเทคโนโลยีการขยายพันธุ์พืชบางชนิดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ เช่น กล้วยไม้ หน้าวัว ต้นสัก หวาย เริ่มจากการนำเอาเนื้อเยื่อของพืชส่วนที่กำลังเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วมาเพาะเลี้ยงในอาหารสังเคราะห์และแบ่งเนื้อเยื่อที่เจริญเติบโตมาเป็นต้นอ่อนให้ได้จำนวนมากในระยะเวลาอันสั้น วัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้สนใจสามารถนำไปเป็นประโยชน์ต่อไป

รายละเอียด

ISBN : 978-974-625-832-6

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 44 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 46.15 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ KBS Knowledge BookStore

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup
popup