0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

สำนักพิมพ์ :

ผู้แต่ง :

ราคา

GET FREE

เกี่ยวกับ

ย่านสร้างสรรค์: เพิ่มขีดความสามารถทางเศรษฐกิจผ่านมิติการพัฒนาพื้นที่ ย่านสร้างสรรค์ เป็นผลของการพัฒนาพื้นที่โดยนำความคิดสร้างสรรค์จากการทำงานและประติสัมพันธ์ของกลุ่มคนทำงานสร้างสรรค์ ซึ่งส่งผลกระทบเชิงบวก และกลายเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของย่าน TCDC Outlook ฉบับนี้ นำเสนอต้นแบบการพัฒนาย่านสร้างสรรค์จากหลายพื้นที่ทั่วโลก รวมถึงแนวทางการส่งเสริมและขับเคลื่อนเจริญกรุงสู่การเป็นอนาคตใหม่ที่เกิดจากการขับเคลื่อนศักยภาพของพื้นที่ไปพร้อมกับการพัฒนาย่านสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 38 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 22.66 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ TCDC

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup