0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 140.00 ฿

เกี่ยวกับ

สำนักพิมพ์ : เพชรนาคา ราคาปก : 175 บาท แต่เดิมมาประเทศไทยของเรามีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์มาก ในน้ำก็มีปลาในนาก็มีข้าว และจำเป็นต้องอาศัยพันธุ์ปลาน้ำจืดเป็นอาหารเลี้ยงชีพ นอกจากนี้ “ปลา” เป็นอาหารโปรตีนที่หาง่าย มีราคาถูก และสามารถเลี้ยงไว้รับประทานเองก็ได้การเลี้ยงปลาน้ำจืดเศรษฐกิจไม่ใช่เรื่องยาก เพียงแต่ต้องมีความรู้บวกกับสภาพพื้นที่ต้องเหมาะสม ซึ่งการเลี้ยงปลากระจายตัวอยู่ทุกภูมิภาคในประเทศไทย ลักษณะการเลี้ยงก็มีอยู่มากมายหลายแบบด้วยกัน เช่น ในบางพื้นที่อาจจะเลี้ยงในบ่อดิน บ่อปูน ร่องสวน หรือ-แม้แต่ในกระชัง กรรมวิธีการเลี้ยงก็จะแตกต่างตามไปด้วย ซึ่งปลาที่เลี้ยงอาจจะเลี้ยงแบบชนิดเดียว หรือเลี้ยงแบบหลายชนิดรวมกัน ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่ กำลังคน และกำลังทรัพย์ด้วยเนื้อหาของ “ปลาน้ำจืดยุคใหม่...สร้างเงินล้าน” นี้ จะประกอบไปด้วย หลักการทั่วไปสำหรับการเลี้ยงปลาในบ่อดิน หลักการทั่วไปสำหรับการเลี้ยงปลาในกระชัง การเพาะเลี้ยงปลาน้ำจืดเศรษฐกิจหลากหลายสายพันธุ์ และตลาดรับซื้อปลาน้ำจืด ซึ่งผู้เขียนได้รวบรวมเนื้อหาที่เป็นประโยชน์และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสร้างประโยชน์ต่อเกษตรกรและผู้ที่สนใจไม่มากก็น้อย ดูหนังสือเรื่องอื่นๆ ของเรา ได้ที่ www.phetpraguy.com

รายละเอียด

ISBN : 9786165788519

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 141 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 74.25 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ บริษัท ออลเดย์ ช็อปปิ้ง จำกัด

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup