0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 990.00 ฿

เกี่ยวกับ

คัมภีร์ลับ พลังจิตบำบัดโรค สมาธิ (กสิณ) ตำราโบราณบำบัดโรคด้วยพลังจิต วิธีการบำบัดโรคด้วยพลังจิต สมาธิ (กสิณ) ได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แล้ว ด้วยผลวิจัยจากนานาชาติสามารถรักษาบำบัดโรคได้จริง โดยใช้หลักการด้านพลังจิตเริ่มตั้งแต่การดูแลสุขภาพกายและจิต ป้องกัน รักษา บรรเทาอาการ และข้อระวังด้านสุขภาพ รวมเคล็ดลับวิธีสร้างพลังจิต สมาธิบำบัดโรค อาทิ โรงมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคไต โรคเอดส์ โรคอัมพาต โรคระบบประสาท โรคภูมิแพ้ โรคหัวใจ โรคทางจิต โรคความดันโลหิต โรคอ้วน รวม 26 รายกาย คำนำ หากจะกล่าวถึง การใช้สมาธิรักษาโรค ไม่ถือว่าเป็นเรื่องใหม่ เรื่องนี้ถือว่ามีมาอันยาวนานตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงทุกวันนี้ โดยเฉพาะคนไทย ชาวพุทธ ในแง่ทางแพทย์หรือหมอชาวบ้าน ถือเป็นการช่วยลดความเครียด ความวิตกกังวล ปรับอาการจิตใจ ช่วยการสมดุลของร่างกาย ตลาดทั้ง ยังบรรเทาอาการเจ็บปวด และยังช่วยลดความดันโลหิต และช่วยปรับเพิ่มภูมิคุ้มกันของร่างกายได้ด้วย พลังทางจิตที่เกิดขึ้นได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แล้ว ด้วยผลวิจัยจากนานาชาติสามารถรักษาบำบัดโรคได้จริง ผู้เขียนเอง เห็นวิธีการใช้จิตใจช่วยบำบัดรักษาร่างกายตั้งแต่สมัยยังเด็ก มันช่วยด้านความรู้สึกที่ดี เมื่อเรารู้สึกดี ย่อมบรรเทาอาการของโรคได้จริง เพราะภัยจากโรคล้วนแล้วเริ่มต้นจากจิตใจของเราเสมอ เมื่อจิตใจเราดีส่งผลให้อาการตึงเครียดความกังวลต่างๆ ลดลง ความเจ็บป่วยย่อมดีขึ้น ผู้เขียนมีประสบการณ์ตรงจากภาวะเครียดจากเหตุมรสุมชีวิต ช่วงปี 2559 ซึ่งได้มีโอกาสไปเรียนรู้การฝึกกสิณสมาธิบำบัดโรค สิ่งที่ได้รับจากการฝึกและเรียนรู้ครั้งนั้น ช่วยให้อาการของโรคต่างๆ ที่ผู้เขียนมีบรรเทาเบาบางและก็หายไปในที่สุด ผู้เขียนจึงได้ค้นคว้าหาข้อมูลหลากหลายแหล่งความรู้ นำมาสรุปเฉพาะสาระสำคัญและถ่ายทอดเป็นหนังสือเล่มนี่ เพื่อให้เป็นแนวทางหนึ่งให้แก่ผู้คนที่กำลังมีปัญหาชีวิต ไม่ว่าจะโรคภัยไข้เจ็บหรือจิตใจ เนื้อหาทั้งหมดนี้จะช่วยท่านได้ เนื้อหาในหนังสือ E-book นี้ ได้สรุปวิธีการใช้พลังจิตภายในของเรา มาช่วยบำบัดโรค หรือปัญหาสุขภาพ ช่วยลดความวิตกกังวล ลดความดันโลหิต และเพิ่มภูมิคุ้มกันของร่างกายได้ และเป็นการช่วยให้เซลล์ทำหน้าที่ได้ดีขึ้น ทำให้คุณมีเซลล์ดีต่อสู้ต่อโรคภัยต่างๆ ไม่ว่าคุณจะเป็นโรงอะไร หากจิตใจคุณดี ร่างกายของคุณจะดีตาม แม้คุณจะมีโรคร้ายแรง เช่น โรคมะเร็งที่ทุกคนไม่ต้องการ เมื่อจิตใจคุณดี ย่อมส่งผลต่อภูมิคุ้มกันในร่างการของคุณดีขึ้น และเมื่อร่างกายและจิตใจคุณดี ย่อมบรรเทาอาการโรคได้ดี รวมทั้งหากทำเป็นประจำจะช่วยลดอาการอัลไซเมอร์ หัวใจหลักการของสมาธิบำบัดโรค คือ การทำสมาธิไปช่วยกำกับภูมิคุ้มกันของร่างกายที่ดี และที่สำคัญ คือ ผู้เข้าใจชีวิตมีมุมมองโลกที่ดี ย่อมเห็นชีวิตเป็นสิ่งสวยงาม เมื่อเห็นทุกข์เป็นสิ่งทั่วไปย่อมเกิดขึ้นเป็นธรรมดาตามหลักธรรมชาติแห่งธรรมะ และน้อมยอมรับเมื่อมันเกิดขึ้นด้วยภาวะจิตใจที่สงบไม่เครียดกังวล ท้าทายสิ่งที่เกิด และมีความหวังว่าจะเอาชนะทุกข์ได้เสมอ มีสภาพแห่งภาวะจิตที่ปล่อยวางไม่ทุกข์กับสิ่งที่เกิดขึ้น สมาธิบำบัดเมื่อได้ทำทุกขณะทุกเวลา อย่างน้อย 15 นาที หรือปรับเป็นวันละ 2-3 ครั้ง ครั้งละ 7 นาที พลังทางจิตที่เกิดขึ้นได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แล้วด้วยผลวิจัยจากนานาชาติสามารถรักษาบำบัดโรคได้จริง และนอกจากนี้ ผู้เขียนยังได้รวบรวมสูตรลับการใช้พลังจิตบำบัดโรคและดูแลสุขภาพจากโรคภัยจำนวนถึง 26 ชนิด รวมเข้ามาอยู่ในเนื้อหานี้ โดยเน้นส่วนสาระสำคัญที่อ่านเข้าใจง่ายและปฏิบัติแล้วเห็นการเปลี่ยนชีวิตได้จริง ผู้เขียนได้จัดทำคัมภีร์เล่มนี้ขึ้นมาเพื่อขออุทิศบุญกุศลให้แก่คุณพ่อแม่ญาติพี่น้องผู้ล่วงลับไปแล้ว ตลอดทั้งครูบาอาจารย์และผู้มีพระคุณทุกท่าน ด้วยความปรารถนาดี อมรรัตน์ บุญฤทธิ์ & Ami Lawyer สารบัญ หมวดที่ 1 ศาสตร์แห่งพลังจิต สมาธิ บำบัดโรค สุขภาพดีอายุยั่งยืน บทที่ 1 สมาธิบำบัด คือ อะไร เกี่ยวข้องอะไรกับชีวิตของมนุษย์ บทที่ 2 รูปแบบสมาธิบำบัดทั่วไป บทที่ 3 ศาสตร์แห่งกสิณสมาธิบำบัดโรค บทที่ 4 ทำไมต้องใช้พลังจิต สมาธิ (กสิณ) บำบัดโรค บทที่ 5 มือใหม่เริ่มต้นฝึกกสิณสมาธิ อย่างไร หมวดที่ 2 สาเหตุแห่งโรค และวิธีการบำบัดโรคด้วยพลังจิตกสิณบำบัด บทที่ 1 สาเหตุแห่งโรค ต้นเหตุประเด็นอันเกี่ยวกับโรค บทที่ 2 รู้โครงสร้างของร่างกาย มหาภูตรูป 4 และพลังงานมนุษย์ บทที่ 3 รู้ทันโรค และหลักการบำบัดโรค บทที่ 4 วิธีใช้พลังจิตและหลักสำคัญกำหนดจิตบำบัดโรค บทที่ 5 พลังจิตบำบัดโรค 26 ชนิด ชนิดที่ 1 มะเร็ง ชนิดที่ 2 โรคภูมิแพ้ ชนิดที่ 3 โรคคอตีบ ชนิดที่ 4 ไอกรน ชนิดที่ 5 บาดทะยัก ชนิดที่ 6 โรคไขสันหลังอักเสบ (โปริโอ) ชนิดที่ 7 โรคหัด โรคอีสุกอีกใส ชนิดที่ 8 โรควัณโรค ชนิดที่ 9 โรคระบบประสาท ชนิดที่ 10 โรคคอพอก ชนิดที่ 11 โรคเบาหวาน ชนิดที่ 12 โรคไต ชนิดที่ 13 โรคหัวใจและหลอดเลือด ชนิดที่ 14 โรคไซนัส ชนิดที่ 15 โรคตา ชนิดที่ 16 ทางจิต ชนิดที่ 17 โรคเอดส์ ชนิดที่ 18 นิ่วถุงนำดีมีปัญหา ชนิดที่ 19 โรคเส้นเลือดขอด ชนิดที่ 20 โรคคางทูม ชนิดที่ 21 โรคเกาต์ ชนิดที่ 22 โรคไส้เลื่อน ชนิดที่ 23 กระดูกโปร่งบาง ชนิดที่ 24 โรคอัมพาต ชนิดที่ 25 โรคพาร์กินสัน ชนิดที่ 26 โรคอ้วน โรคทั่วไป และอื่นๆ

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 267 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 85.50 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ Amornrat Lawyer

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup