0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 450.00 ฿

เกี่ยวกับ

หนังสือเรื่อง “การบำบัดปวดในเวชปฏิบัติ” แบ่งเป็น 3 ส่วนหลัก ประกอบด้วย ความรู้พื้นฐาน ที่จำเป็นที่จะเอื้อให้การบำบัดปวดประสบความสำเร็จ ส่วนที่ 2 ความรู้ในการบำบัดปวดทางคลินิก และส่วนที่ 3 ความรู้ขั้นสูง (advanced knowledge) ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับหัตถการระงับปวดเบื้องต้น เพื่อให้แพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยที่ยังมีอาการปวดรุนแรงหลังได้รับการบำบัดปวดเบื้องต้นแล้ว มีทางเลือกในการบำบัดปวดเพิ่มขึ้นและมีความเข้าใจข้อบ่งชี้ ข้อห้ามของหัตถการระงับปวดที่มีประสิทธิภาพสูงในเวชปฏิบัติ สามารถส่งปรึกษาในเวลาที่เหมาะสม และเรื่องสุดท้ายของหนังสือเริ่มนี้ เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบงานบริบาลสุขภาพ (heath care delivery system) สำหรับการบำบัดปวด จึงเป็นหนังสือที่รวบรวมความรู้พื้นฐานที่จำเป็นในการบำบัดปวดในเวชปฏิบัติ เหมาะกับแพทย์ทั่วไปและแพทย์เฉพาะทางบางสาขา

รายละเอียด

ISBN : 9786164438712

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 334 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 147.19 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์รามาธิบดี

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup