4 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

GET FREE

เกี่ยวกับ

หนังสือเล่มนี้จึงได้รับแรงบันดาลใจในการเขียนขึ้นมาจากปัญหาของนักศึกษาที่ลงพื้นที่วิจัย แล้วทำการเก็บรวบรวมข้อมูลมาได้จำนวนมากแต่เป็นข้อมูลที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ และกระบวนการที่ใช้งานไม่มีการอ้างอิงแหล่งที่มาอย่างถูกต้อง พร้อมทั้งวิธีนำข้อมูลที่ได้มาใช้งานในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผู้เขียนจึงได้นำวิธีการที่ตนเองใช้ปฏิบัติงานวิจัยในเชิงพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับหลักการและทฤษฏีที่เกี่ยวข้องมาใช้ในงานวิจัย เขียนลงในหนังสือเล่มนี้เพื่อเป็นแนวทางเดินในการปฏิบัติงานวิจัยสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี นักศึกษาระดับปริญญาโท ที่ต้องการหาแนวทางเดินของการสร้างงานวิจัยที่มีความชัดเจนของข้อมูลและการนำผลข้อมูลที่ได้มาใช้งาน

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 84 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 19.38 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ กราฟิกนัคเก็ต

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว