0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

สำนักพิมพ์ :

ผู้แต่ง :

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 120.00 ฿

เกี่ยวกับ

สื่อการสอนที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้สำหรับเป็นการปูพื้นฐานการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กอนุบาล ให้รู้จักกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น โดยได้รวบรวมคำศัพท์สั้นๆที่ประกอบด้วย 3 ตัวอักษร ประกอบด้วยพยัญชนะต้น สระ ตัวสะกด โดยอ่านออกเสียงคำพยางค์เดียว สำหรับให้เด็กได้ฝึกอ่านออกเสียงตามอีกด้วย จุดเด่นเน้นการแยกสีของตัวอักษรระหว่างพยัญชนะ และสระ เพื่อให้เด็กได้เห็นภาพรวมของตัวอักษร สามารถแยกประเภทของตัวอักษรได้ จัดทำในรูปแบบบัตรคำศัพท์ประกอบรูปภาพขนาดใหญ่ a4 มีรูปแบบแตกต่างกัน โดยมีวิธีการใช้งานดังนี้คือ แผ่นที่ 1 มีส่วนประกอบ 2 ส่วนคือ รูปภาพประกอบคำศัพท์ และคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ให้คุณครูหรือผู้ปกครองสอนน้องๆให้เรียนรู้คำศัพท์จากรูปภาพ และฝึกอ่านออกเสียงคำศัพท์สั้นๆ แผ่นที่ 2 เป็นแผ่นเฉลยของคำศัพท์นั้น โดยมีส่วนเนื้อหาครบ ได้แก่ รูปภาพ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำอ่านภาษาไทย และความหมาย เมื่อเด็กได้ฝึกอ่านคำศัพท์จากแผ่นแรกแล้ว ให้ดูความหมายภาษาไทยจากแผ่นที่ 2 โดยคุณครูและผู้ปกครองสามารถอธิบายให้เด็กได้เข้าใจ ช่วยเพิ่มทักษะการเรียนรู้ การอ่านสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับน้องๆอนุบาลได้ดียิ่งขึ้น สามารถนำไปต่อยอดเป็นเกมการเรียนในห้องเรียน การทายคำศัพท์ ทั้งนี้ต้องมีคุณครูและผู้ปกครองคอยดูแลพาหมั่นฝึกอ่านเป็นประจำ ต้องจำคำศัพท์ได้อย่างแน่นอน อีกทั้งยังกระตุ้นการจดจำ และพัฒนาทักษะการอ่านของเด็กได้อย่างต่อเนื่อง

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 109 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 26.53 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : English

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ Pawano Book

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว