0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 196.00 ฿

เกี่ยวกับ

สำนักพิมพ์ : เพชรประกาย ราคาปก : 245 บาท สุขภาพของหญิงต่างจากชาย เพราะสุขภาพที่ดีของหญิงหมายถึงสุขภาพที่ดีของประชาชนทุกคน ตั้งแต่เด็กถึงวัยชรา เพราะผู้หญิงเป็นผู้ดูแลหลักของครอบครัว ดูแลทุกข์ดูแลสุข ดูแลทั้งกายใจและความเป็นอยู่ ผู้หญิงจึงเป็นผู้คุ้มครองดูแลสุขภาพของคนในครอบครัวทุกคนไม่ใช่เฉพาะยามป่วยไข้เท่านั้นตามคำนิยามขององค์การอนามัยโลก (WHO) ที่ว่า “สุขภาพ”หมายถึง สภาวะความเป็นอยู่ที่ดี สมบูรณ์ทั้งกาย ใจ และสุขภาวะทางสังคม ไม่ใช่เพียงการปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเท่านั้นมีสุภาษิตโบราณกล่าวว่า “ขาดพ่อเหมือนถ่อหัก ขาดแม่เหมือนแพแตก” จึงเป็นความจริงมาทุกยุคสมัย ครอบครัวที่มีแม่เจ็บป่วยหรือเสียชีวิต ส่งผลให้ลูกๆ และคนในครอบครัวทุกคนเกิดปัญหาสุขภาพตามมาได้ ไม่ว่ากาย ใจ ความเป็นอยู่ และปัญหาเศรษฐกิจการรู้ลึกในสุขภาพและโรคในร่างกายผู้หญิง เป็นความรู้ที่จะป้องกันโรคที่จะเกิดกับผู้หญิงอย่างมีประสิทธิภาพ และหากเป็นโรคก็เข้าใจธรรมชาติของโรค และสามารถดูแลรักษาได้อย่างมีประสิทธิผลความรู้ทางด้านสุขภาพ ย่อมเป็นการพัฒนาสุขภาพของผู้หญิงทุกคนเมื่อผู้หญิงแข็งแรง คนในครอบครัวย่อมแข็งแรง ชุมชนย่อมแข็งแรง และประเทศชาติเราก็ย่อมแข็งแรงหนังสือ “Inside Woman’s Health รู้ลึกสุขภาพและโรคในร่างกายผู้หญิง” เล่มนี้ เป็นเรื่องเล่าจากชีวิตจริงเกี่ยวกับโรคที่เกิดกับผู้หญิงที่พบบ่อย นำมาจากประสบการณ์ของหมอหวิวกว่า 30 ปีในการดูแลคนไข้สตรีให้ความรู้ในหนังสือเล่มนี้เป็นตัวอย่างให้ผู้หญิงทุกคนได้รู้จักดูแลสุขภาพและเข้าใจโรคอย่างถูกต้อง ดูหนังสือเรื่องอื่นๆ ของเรา ได้ที่ www.phetpraguy.com

รายละเอียด

ISBN : 9786165787895

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 225 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 53.17 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ บริษัท ออลเดย์ ช็อปปิ้ง จำกัด

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup