1 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 249.00 ฿

เกี่ยวกับ

"เป็นหนังสิอที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน วิชาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร เพื่อให้นักศึกษาและประชาชนมีแนวคิดในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและจัดการสิ่ง แวดล้อมแบบบูรณาการเพื่อให้สิ่งแวดล้อมอยู่ในสภาพสมดุลธรรมชาติแบบยั่งยืน แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1 เป็นขั้นตอนการวางแผน ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนการใช้และการป้องกัน ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนการควบคุม เนื้อหาประกอบด้วย - พื้นฐานสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ - หลักนิเวศวิทยาและสมดุลธรรมชาติ - หลักการอนุรักษวิทยา - มลพิษสิ่งแวดล้อมและหลักการกำจัดมลสารแบบยั่งยืน - หลักการประเมินผลกระทบระบบสิ่งแวดล้อมและวิเคราะห์ - หลักการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน/บูรณาการ เหมาะสำหรับ นักศึกษาคณะต่าง ๆ โดยเฉพาะนักศึกษากลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจเกี่ยวกับหลักการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมแบบบูรณ าการเพื่อนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อมให้อยู่ใน สถานภาพ สมดุลธรรมชาติแบบยั่งยืน"

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 377 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 54.49 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ TPA Publishing

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup
popup