0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 399.00 ฿

เกี่ยวกับ

หนังสือเล่มประกอบด้วย 3 ส่วนหลักๆ คือตัวอย่างแบบเครื่องจักรกลที่ใช้ในการผลิตได้จริง หรือแบบ สั่งงานการผลิต,แบบแสดงลำดับการประกอบ หรือ ภาพระเบิดและ แบบภาพฉายประกอบ ซึ่งข้อมูลและ ตัวอย่างแบบเครื่องจักรที่อยู่ภายในเล่มล้วนเป็นแบบที่ผลิตได้จริงและเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของคณะจัดทำ เพื่อ ผู้อ่านสามารถนำไปต่อยอดและเพิ่มศักยภาพในอาชีพในสายงานการออกแบบเขียนแบบให้สามารถตอบสนอง ให้ทันกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมในปัจจุบัน อีกทั้งยังสามารถช่วยพัฒนาในส่วนของการเรียนการ สอนในระดับอาชีวศึกษาและการทำงานจริงในส่วนภาคอุตสาหกรรม สามารถนำไปเป็นแนวทางการปฏิบัติ หรือใช้เตรียมความพร้อมในการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติและการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน รวมไปถึงใน ระดับนานาชาติ (WorldSkills Competitions) สาขา ออกแบบและเขียนแบบเครื่องจักรกลด้วยคอมพิวเตอร์ CAD ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้จะเป็นคู่มือสำคัญที่จะช่วยเพิ่มความรู้และทักษะที่สำคัญให้กับ ท่านผู้อ่านได้เป็นอย่างดี และหากหนังสือเล่มนี้มีข้อบกพร่องประการใด ผู้เขียนต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย หาก ท่านต้องการสอบถามปัญหาเรื่องการใช้งานโปรแกรมหรือมีข้อเสนอแนะต่างๆ สามารถติดต่อได้ที่ โทร: 089-785-8942 อีเมลล์: nirawit@meshmechanism.com

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 247 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 59.47 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ cadidraw

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup
popup