12 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

สำนักพิมพ์ :

หมวดหมู่ :

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 119.00 ฿

เกี่ยวกับ

“การให้ทาน” จัดเป็นหนึ่งในวิธีทำบุญตามหลักของพระพุทธศาสนา และถือเป็นบันไดขั้นแรกของการทำบุญเพื่อขัดเกลากิเลสในใจ ซึ่งการให้ทานจะก่อให้เกิดอานิสงส์มากน้อยเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับความเข้าใจที่เรามีต่อกฎข้อนี้ หนังสือ “กฎแห่งทาน” เล่มนี้ คือผลจากความพยายามของผู้เขียนอันได้แก่ พระธรรมวิสุทธิกวี ที่มุ่งหวังจะให้ผู้อ่านและชาวพุทธทั่วไปมีความเข้าใจในเรื่อง “การให้ทาน” ที่ถูกต้องตามหลักการและความหมายอันแท้จริงที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ ผู้ที่เข้าใจ “กฎแห่งทาน” หรือ “กฎแห่งการให้” อย่างถ่องแท้ ย่อมจะเป็นผู้ที่มีพื้นฐานทางจิตใจที่เบิกบาน เรียนรู้ที่จะมีความสุขจากการเป็น “ผู้ให้” มากกว่าการเป็น “ผู้รับ” ซึ่งพื้นฐานทางจิตใจเช่นนี้ พุทธศาสนาถือว่าจะเป็นสิ่งที่เอื้อต่อการทำบุญและปฏิบัติธรรมในขั้นสูงเพื่อสร้างความสุขที่แท้จริงให้เกิดแก่ตนเองและโลกทั้งโลก

รายละเอียด

ISBN : ๙๗๘-๖๑๖-๕๒๖-๐๐๖-๐

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 235 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 21.90 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ Green Panyayan

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup