ดึงยอด Booking ด้วย Landing Page

Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

ราคา

ซื้อคอร์สนี้ : 988.00 ฿

สามารถเรียนจากที่ไหนก็ได้ เมื่อไรก็ได้ ตลอดชีวิต

เนื้อหาทั้งหมด 12 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 24 นาที

รู้จักการใช้ CMS WordPress อย่างง่ายๆ ด้วยการออกแบบหน้า Landing Page ด้วยการจับ ลาก วาง

รู้จักการนำ Google Maps ของสถานที่ มาใช้อย่างง่ายๆ เพื่อ ไม่พลาดสำหรับการค้นหาใน Google

การติดตัง สถิติ เพื่อ ใช้เป็นฐานข้อมูลในการวิเคราะห์ การโฆษณา ประชาสัมพันธ์

สอนโดย เจ้าของบริษัท KNBIZ MARKETING รับทำเว็บไซต์ และเป็นที่ปรึกษา ให้กับบริษัทต่างๆ ดูแลส่วนของ เว็บไซต์ และ SEO และสอนการทำตลาด ออนไลน์ Internet marketing การทำเว็บไซต์

เกี่ยวกับคอร์สนี้

คอร์สนี้สอนให้รู้จักการทำหน้า landing page ด้วยวิธีการง่ายๆ ด้วย CMS Wordpress  หลักการ และ วิธีการ ตลอดจนช่องทางการโปรโมทต่างๆ เพื่อเพิ่มยอดจองห้องพัก 

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- เข้าใจหลักการ landing page ของธุรกิจ ท่องเที่ยว การจองที่พัก ห้องพัก
- รู้จักการติดตั้ง CMS Wordpress และการทำหน้า landing page อย่างง่ายๆ สวยงาม
- รู้จัก การติดตั้งส่วนเสริม เช่น  GoogleMap, Social share
- รู้จักการติดตั้งตัววัดสถิติ เพื่อสามารถตรวจสอบยอดคนที่เข้าดูหน้า landing page ใช้ในการวิเคราะห์และเป็นข้อมูลในการทำโฆษณาต่อไป
- รู้จักการโปรโมท อย่างง่ายๆ ในหลายๆ ช่องทาง

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
- ผู้ประกอบการท่องเที่ยว รีสอร์ท โรงแรม โฮมสเตย์ สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ  ที่ต้องการเพิ่มยอดการจองห้องพักด้วย landing page
- ผู้ที่ต้องการฝึกสร้าง landing page

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
- ผู้เรียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

ผู้สอน

กมลลักษณ์ ศรีรัตนวรางกูร

เจ้าของบริษัท KNBIZ MARKETING ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำเว็บไซต์ และการตลาดออนไลน์

หลักสูตรของคอร์สนี้

บทนำ
แนะนำคอร์สออนไลน์
1:42
รู้จัก Wordpress, Landing Page, Domain และ Hosting
รู้จัก WordPress และ ตัวอย่างเว็บท่องเที่ยว ที่พัก
6:36
รู้จัก Landing Page คืออะไร
3:10
รู้จัก Domain และ Hosting ตลอดจนการซื้อ Domain และ Hosting ทำอย่างไร มีวิธีเลือกชื่ออย่างไร
6:01
การติดตั้ง
การติดตั้ง WordPress และ Install ลงบน Hosting
4:20
รู้จักองค์ประกอบต่างๆ เช่น Post Page Appearance Plugin และการติดตั้ง Plugin Element
4:26
การติดตั้ง Plugin Social Share และ การตั้งค่าต่างๆที่สำคัญ
6:57
การออกแบบหน้า Landing Page ด้วย Element
27:35
การติดตั้ง ตัววัด สถิติ Histats
11:57
การโปรโมท
ช่องทางการโปรโมทเวบผ่าน Webboard ต่างๆ
3:52
ช่องทางการโปรโมท ผ่าน OTA ต่างๆ
5:03
ช่องทางการโปรโมท ผ่าน Social Media ต่างๆ
2:48