มือใหม่หัดปลูก Cactus (กระบองเพชร)

Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

ราคา

ซื้อคอร์สนี้ : 990.00 ฿

สามารถเรียนจากที่ไหนก็ได้ เมื่อไรก็ได้ ตลอดชีวิต

เนื้อหาทั้งหมด 19 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 3 ชั่วโมง 44 นาที

จากผู้สอนที่มีประสบการณ์การปลูกเลี้ยงแคคตัสมากกว่า 20 ปี

สอนการปลูกเลี้ยงแคคตัสอย่างถูกวิธี เลี้ยงแคคตัสได้สวย เลี้ยงได้สนุกและมีความสุข

เกี่ยวกับคอร์สนี้

สอนการปลูกเลี้ยงแคคตัสอย่างถูกวิธี
ปลูกไว้ดูเองก็ได้ ทำขายก็ดี
จากผู้สอนที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี
ในรูปแบบคอร์สออนไลน์
รวม 19 บทเรียน ที่เมื่อเรียนแล้ว
จะเกิดความเข้าใจ ทำได้จริง
เลี้ยงแคคตัสได้สวย
เลี้ยงได้สนุกและมีความสุข

ผู้สอน

สิทธิชัย แก้วระยับแสง (ครูฮิวโก้)

ผู้ก่อตั้ง Cactus Cafe Thailand แหล่งความรู้เรื่องการเลี้ยงแคคตัส

รัชตวรรษ จันทร์เอี่ยม (โค้ชรัชชี่)

ผู้ก่อตั้ง Cactus Cafe Thailand แหล่งความรู้เรื่องการเลี้ยงแคคตัส

Cactus Cafe Thailand

แหล่งความรู้เรื่องการเลี้ยงแคคตัส (กระบองเพชร)

หลักสูตรของคอร์สนี้

Introduction
Chapter#1 คุยกันก่อนเริ่ม
8:26
ความรู้เบี้องต้นเกี่ยวกับ Cactus
Chapter#2 ความรู้เบี้องต้นเกี่ยวกับ Cactus
15:59
Chapter#3 สามปัจจัยสำคัญเพื่อ Cactus เติบโต
7:18
Chapter#4 Cactus ที่รัก เธอชื่อว่าอะไร
18:14
ปลูก Cactus เพื่อสร้างรายได้
Chapter#5 การเปลี่ยนกระถาง Cactus แบบละเอียด
23:55
Chapter#6 การล่อราก Cactus
18:47
Chapter#7 การผสมเกสร Cactus (แบบละเอียด)
7:13
Chapter#8 การเพาะเมล็ดแคคตัสด้วยพีทมอส
13:44
Chapter#9 การเพาะเมล็ด Cactus ด้วยดินเจ็ดอรหันต์พลัส
7:25
Chapter#10 การดูแลต้นอ่อน Cactus หลังจากเพาะเมล็ด
19:35
Chapter#11 การแก้ไขปัญหาหลังการเพาะเมล็ด
7:57
Chapter#12 โรงเรือน Cactus สำคัญไฉน
7:43
Chapter#13 การขยายพันธุ์โดยการกราฟด้วยตอหนามดำและตอลูกผสม
18:52
Chapter#14 การดูแลไม้กราฟ หลังจากกราฟติดแล้ว
12:14
Chapter#15 วิธีเปลี่ยนดินไม้กราฟ
4:08
Chapter#16 อาการรากเน่าเกิดจากอะไร และจะแก้ไขยังไง
7:09
Chapter#17 วิธีจัดการเพลี้ยหอย
6:01
Chapter#18 ความรู้เกี่ยวกับรวมสารพัดโรค Cactus
13:20
สรุปบทเรียน
Chapter#19 สรุปบทเรียน
6:01