สร้างรายได้ประจำจากการเขียน eBook

Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

ราคา

ซื้อคอร์สนี้ : 2,799.00 ฿

สามารถเรียนจากที่ไหนก็ได้ เมื่อไรก็ได้ ตลอดชีวิต

เนื้อหาทั้งหมด 33 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 3 ชั่วโมง 52 นาที

ไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็สามารถเข้าเรียนคอร์สนี้ได้

เรียนรู้วิธีการเขียนและสร้าง eBook เรียนรู้เทคนิคการขายและช่องทางการขาย eBook เพื่อสร้างรายได้ประจำจากการเขียน eBook

สอนโดยนักเขียนผู้มีผลงานด้านการเขียน eBook จนถึงปัจจุบัน 62 เล่ม

เกี่ยวกับคอร์สนี้

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
ผู้เรียนทุกคนไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็สามารถเข้าเรียนคอร์สนี้ได้ เพื่อสร้างรายได้ประจำจากการเขียน eBook

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
เรียนรู้วิธีการเขียน eBook เทคนิคการขาย eBook และช่องทางการขาย เพื่อสร้างรายได้ประจำจากการเขียน eBook

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
ทุกคนที่ต้องการสร้างรายได้ประจำจากการเขียน eBook

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
สามารถใช้โปรแกรมการพิมพ์ขั้นพื้นฐานได้ เช่น Microsoft Word

ผู้สอน

ดร. ขวัญใจ วงศ์ช่วย

นักเขียน eBook ณ ปัจจุบัน 90 เล่ม ที่สามารถสร้างรายได้ประจำจากการเขียนทุกเดือน

หลักสูตรของคอร์สนี้

บทนำ
แนะนำคอร์สออนไลน์
3:44
บทที่ 1 การค้นหาไอเดีย ในการเขียน eBook
Part I เรียนรู้วิธีการเขียน eBook
10:00
บทที่ 2 การสร้าง eBook
แนะนำเนื้อหาบทที่ 2
1:45
การสร้าง eBook โดยใช้ Microsoft Word
8:30
การสร้าง eBook โดยใช้ Power Point
6:02
การตรวจคำผิด
3:25
การใช้คลังคำ
3:28
สร้างปก eBook ด้วย Microsoft Word
4:27
สร้างปก eBook ด้วย Power Point
3:38
สร้างปก eBook ด้วย Canva.com
6:21
สร้างปก eBook ด้วย Photoscape
4:26
สร้างปก eBook ด้วย Amazon Kindle
6:46
การเลือกใช้ Font ในการเขียน
4:08
การใช้ภาพในการเขียน
8:10
บทที่ 3 ช่องทางการลงขาย eBook
แนะนำเนื้อหาบทที่ 3
2:27
การลงทะเบียนเป็นนักเขียน กับ ookbee.com
3:33
การลงขายกับ ookbee.com
7:55
การสร้างปกกับ ookbee.com
9:10
การตรวจสอบรายได้และงานเขียน กับ ookbee.com
3:25
การลงขาย eBook กับทาง se-ed.com
14:57
การลงขาย eBook กับ mebmarket.com
14:10
การลงขาย eBook กับ ebooks.in.th
7:34
แนะนำเนื้อหาการลงขายใน Amazon Kindle
4:23
การสมัคร Account กับ Amazon Kindle
3:28
การใส่ข้อมูลที่จำเป็นให้กับ Amazon Kindle
12:47
การ Upload หนังสือลงขายกับ Amazon Kindle
9:28
การตั้งราคาขายกับ Amazon Kindle
4:58
การดูข้อมูลการขาย และส่วนอื่นๆกับ Amazon Kindle
6:32
บทที่ 4 : 5 เทคนิคการสร้างรายได้ประจำจากการขาย eBook
เทคนิคการสร้างรายได้ประจำจากการขาย eBook เทคนิคที่ 1
6:40
เทคนิคการสร้างรายได้ประจำจากการขาย eBook เทคนิคที่ 2
8:49
เทคนิคการสร้างรายได้ประจำจากการขาย eBook เทคนิคที่ 3
4:09
เทคนิคการสร้างรายได้ประจำจากการขาย eBook เทคนิคที่ 4
7:27
บทที่ 5 การสร้างคุณค่าให้กับงานเขียน
แนวทางการสร้างคุณค่าให้กับงานเขียน
25:19