เรียนรู้คำสั่ง Omron PLC

Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

ราคา

ซื้อคอร์สนี้ : 1,000.00 ฿

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 29 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 3 ชั่วโมง 20 นาที

ใช้คำสั่งพื้นฐานของพีแอลซี Omron ได้อย่างถูกต้อง เข้าใจโครงสร้างของพีแอลซี Omron และทำโปรแกรมพีแอลซีได้อย่างถูกต้อง สามารถสร้างโปรเจ็คของตัวเองกับพีแอลซี Omron กับเครื่องจักรง่ายๆได้เป็นอย่างดี

เกี่ยวกับคอร์สนี้

คอร์สนี้เป็น คอร์สที่สองของผมเกี่ยวกับ omron PLC  ใครเคยเรียนไปแล้วคอร์สแรก “ CX-Programmer Usage “ ผมอยากจะแนะนำอย่างยิ่ง ให้ต่อด้วยคอร์สนี้ “ Basic PLC Instruction “  ที่ผมเชื่อเป็นอย่างยิ่ง หลังเรียนจบคอร์สนี้แล้ว คุณจะมีความมั่นใจ ในการใช้ Omron PLC เพื่อทำโปรแกรมให้กับเครื่องจักรของคุณ และ Omron PLC จะเป็นเรื่องง่ายๆสำหรับคุณ

ซึ่งมีทั้งหมด 28 วีดีโอบทเรียน เริ่มต้นด้วย อะไรคือ operand อะไรคือ operator จากนั้นคุณจะได้เรียน คำสั่งพีแอลซี เช่น sequence output instructions, sequence control instructions, Timers, Counters, Comparison instructions, Data movement, Data Increment, Data Decrement, Data conversion, Data scaling อื่นๆ

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
1. ผู้เรียนสามารถใช้คำสั่งพื้นฐานของพีแอลซี Omron ได้อย่างถูกต้อง
2. ผู้เรียนจะเข้าใจโครงสร้างของพีแอลซี Omron และทำโปรแกรมพีแอลซีได้อย่างถูกต้อง
3. ผู้เรียนสามารถสร้างโปรเจ็คของตัวเองกับพีแอลซี Omron กับเครื่องจักรง่ายๆได้เป็นอย่างดี

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
1. ช่างไฟฟ้า
2. วิศวกรไฟฟ้า
3. พีแอลซี Programmer
4. นักเรียน นักศึกษา ผู้ที่กำลังเรียน ปวส. หรือ วิศวะ 
5. ผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับ industrial factory automation หรือเครื่องจักรอัตโนมัติ

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
1. มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้า
2. มีความรู้พื้นฐานการใช้ซอฟแวร์ CX-Programmer
3. จำเป็นต้องมีโปรแกรม CX-Programmer ติดตั้งในคอมพิวเตอร์

ผู้สอน

เอกพล สหพัฒนวนา

Omron, PLC, CP1H, CX Programmer, Omron PLC

หลักสูตรของคอร์สนี้

บทนำ
Introduction VDO
7:34
บทที่ 1 : Operand และ Operator (1 lesson)
1.1 อะไรคือ Operand และ อะไรคือ Operator
12:19
บทที่ 2 : Sequence output (3 lessons)
2.1 คำสั่ง DIFU และคำสั่ง DIFD (Different Up & Different Down)
5:47
2.2 คำสั่ง KEEP
5:06
2.3 คำสั่ง SET และคำสั่ง RSET (Set & Reset)
4:22
บทที่ 3 : Sequence Control (2 lessons)
3.1 คำสั่ง IL และคำสั่ง ILC (Interlock & Interlock clear)
5:49
3.2 คำสั่ง JMP และคำสั่ง JME (Jump & Jump End)
6:03
บทที่ 4 : Timer (3 lessons)
4.1 คำสั่ง TIM(0.1sec.) / คำสั่ง TIMH(0.01sec.) / คำสั่ง TIMHH(0.001sec.)
7:59
4.2 คำสั่ง TIML (Long Timer)
7:47
4.3 คำสั่ง TTIM (Accumulative timer)
6:42
บทที่ 5 : Counter (2 lessons)
5.1 คำสั่ง CNT (Counter)
6:06
5.2 คำสั่ง CNTR (Reversible counter)
8:34
บทที่ 6 : Comparison (3 lessons)
6.1 คำสั่ง BCMP (Block comparison)
10:32
6.2 คำสั่ง > / คำสั่ง < / คำสั่ง = (Input comparison)
9:58
6.3 คำสั่ง ZCP (Zone area comparison)
9:32
บทที่ 7 : Data movement (9 lessons)
7.1 คำสั่ง MOV (Single word move)
4:07
7.2 คำสั่ง MOVB (Move bit)
4:29
7.3 คำสั่ง MOVD (Move digit)
8:09
7.4 คำสั่ง MOVL (Double word move)
4:39
7.5 คำสั่ง BSET (Block set)
3:23
7.6 คำสั่ง COLL (Data collect)
4:32
7.7 คำสั่ง XCHG (Data exchange)
3:41
7.8 คำสั่ง XFER (Block transfer)
4:01
7.9 คำสั่ง SFT (Shift Register)
10:47
บทที่ 8 : Data Increment & Data Decrement (2 lessons)
8.1 คำสั่ง ++B (BCD Increment) และคำสั่ง --B (BCD Decrement)
8:44
8.2 คำสั่ง ++ (Binary Increment) และคำสั่ง -- (Binary Decrement)
9:48
บทที่ 9 : Data Conversion (2 lessons)
9.1 คำสั่ง BCD (Binary to BCD Conversion)
5:01
9.2 คำสั่ง BIN (BCD to Binary Conversion)
5:11
บทที่ 10 : Data scaling (1 lesson)
10.1 คำสั่ง SCL (Scaling)
9:57