จัดเต็ม! ติวข้อสอบ TOEIC Part 5 150 ข้อ

Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

ราคา

ซื้อคอร์สนี้ : 1,200.00 ฿

สามารถเรียนจากที่ไหนก็ได้ เมื่อไรก็ได้ ตลอดชีวิต

เนื้อหาทั้งหมด 26 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 11 ชั่วโมง 43 นาที

สอนวิธีวิเคราะห์ข้อสอบ ต้องเลือกทำข้อสอบประเภทใดก่อน เพื่อประหยัดเวลา

รู้วิธีวิเคราะห์โครงสร้างของข้อสอบที่ถาม

เข้าใจง่าย นำไปทำข้อสอบจริงได้แน่นอน

เกี่ยวกับคอร์สนี้

เนื้อหาในคอร์สออนไลน์นี้:
- เทคนิควิธีวิเคราะห์ข้อสอบ TOEIC Part 5 ว่าเป็นข้อสอบประเภทใด ต้องเลือกทำข้อสอบประเภทใดก่อน เพื่อประหยัดเวลา
- เทคนิควิเคราะห์โครงสร้างของข้อสอบที่ถาม ว่าตำแหน่งอะไรหายไป และต้องตัดตัวเลือกไหนทิ้ง
- อธิบายเนื้อหาโครงสร้างไวยากรณ์ ศัพท์ ประกอบเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อสอบ พร้อมทั้งเฉลยข้อสอบตัวอย่างกว่า 150 ข้อ อย่างเป็นระบบ เข้าใจง่าย นำไปทำข้อสอบจริงได้แน่นอน

คอร์สนี้เหมาะกับใคร:
- ผู้ที่กำลังจะสอบ TOEIC และมีเป้าหมายอยากได้คะแนนสูงเกิน 800  

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน:
- คอร์สนี้เป็นคอร์สพื้นฐาน ผู้เรียนจึงไม่ต้องมีความรู้เกี่ยวกับเนื้อหามาก่อน

ผู้สอน

ผศ.ดร.นเรศ สุรสิทธิ์

ผู้แต่งหนังสือภาษาอังกฤษขายดีกว่า 53 เล่ม เป็นผู้บริหารมหาวิทยาลัยหลายแห่ง เป็นอาจารย์พิเศษสอนระดับปริญญาตรี โท เอก หลายมหาวิทยาลัย กว่า 30 ปี

หลักสูตรของคอร์สนี้

ชุดที่ 0
วิเคราะห์ข้อสอบเก่า Part 5 นำเสนอจุดเด่น
3:42
ชุดที่ 1
วิเคราะห์ข้อสอบเก่า TOEIC Part 5 ทำไมต้องลงเรียนคอร์สนี้
18:22
ชุดที่ 2
เทคนิคการทำข้อสอบ Part 5 Completion 1
31:41
ชุดที่ 3
เทคนิคการวิเคราะห์ข้อสอบ Part 5 Completion 2
38:03
ชุดที่ 4
เทคนิควิเคราะห์ข้อสอบที่ออก Adjective, Adverb, Noun
18:14
ชุดที่ 5
ลักษณะของข้อสอบ Part 5; พร้อมตัวอย่างประกอบ
29:10
ชุดที่ 6
(แผ่นที่ 1) วิเคราะห์ข้อสอบเก่า TOEIC Part 5
48:58
(แผ่นที่ 2) วิเคราะห์ข้อสอบเก่า TOEIC Part 5
35:42
(แผ่นที่ 3) วิเคราะห์ข้อสอบเก่า TOEIC Part 5
33:37
(แผ่นที่ 4) วิเคราะห์ข้อสอบเก่า TOEIC Part 5
39:09
ชุดที่ 7
วิเคราะห์ข้อสอบเก่า ตัวอย่างจาก Net (Free)
11:23
ชุดที่ 8
(แผ่นที่ 1) วิเคราะห์ข้อสอบเก่า TOEIC Part 5
41:32
(แผ่นที่ 2) วิเคราะห์ข้อสอบเก่า TOEIC Part 5
32:10
(แผ่นที่ 3) วิเคราะห์ข้อสอบเก่า TOEIC Part 5
21:39
ชุดที่ 9
คั่นด้วยข้อสอบจาก Net
5:27
ชุดที่ 10
(แผ่นที่ 1) วิเคราะห์ข้อสอบเก่า TOEIC Part 5
44:01
(แผ่นที่ 2) วิเคราะห์ข้อสอบเก่า TOEIC Part 5
34:48
ชุดที่ 11
ทดสอบความเข้าใจ ก่อนเรียน Part 4
5:11
ชุดที่ 12
(แผ่นที่ 1) วิเคราะห์ข้อสอบเก่า TOEIC Part 5
29:32
(แผ่นที่ 2) วิเคราะห์ข้อสอบเก่า TOEIC Part 5
27:56
ชุดที่ 13
ทดสอบความเข้าใจ ก่อนวิเคราะห์ข้อสอบข้อที่ 101-125
4:03
ชุดที่ 14
(แผ่นที่ 1) วิเคราะห์ข้อสอบเก่า TOEIC Part 5
35:25
(แผ่นที่ 2) วิเคราะห์ข้อสอบเก่า TOEIC Part 5
33:16
ชุดที่ 15
เทคนิควิเคราะห์ข้อสอบเจ๋งๆ
5:39
ชุดที่ 16
(แผ่นที่ 1) วิเคราะห์ข้อสอบเก่า TOEIC Part 5
38:32
(แผ่นที่ 2) วิเคราะห์ข้อสอบเก่า TOEIC Part 5
36:38