0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

สำนักพิมพ์ :

ผู้แต่ง :

หมวดหมู่ :

ราคา

GET FREE

เกี่ยวกับ

หนังสือเล่มนี้ถอดจากเทปคำบรรยายเรื่อง “พัฒนาชีวิต พิชิตงาน” ที่คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๐ เนื้อหาประกอบด้วย (๑) การมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุข (๒) องค์ประกอบของชีวิต (๓) ความเป็นไปของชีวิต (๔) หลักการพัฒนาชีวิต (๕) แนะนำวิธีการฝึกสติสำหรับผู้เริ่มต้น ในการพิมพ์ครั้งนี้ ใช้ชื่อหนังสือว่า “ตามรู้ ... ดูจิต พัฒนาชีวิตให้เป็นสุข” เพื่อสื่อให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการศึกษาและปฏิบัติธรรม คือการกลับมาศึกษาเรียนรู้ที่กายที่ใจของเราเอง เมื่อเข้าใจตัวเราเองอย่างแจ่มแจ้ง ก็จะละความเห็นผิด ละความยึดมั่นถือมั่นในกายในใจ หมดทุกข์ทางใจและดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขไปตามลำดับ ขอให้ทุกท่านเจริญในธรรม ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกาศไว้ดีแล้ว

รายละเอียด

ISBN : N/A

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 161 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 8.71 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ DMG Books

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว