0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 99.00 ฿

เกี่ยวกับ

“การวิจัยทางสังคมศาสตร์” เป็นหนังสือที่ให้แนวความรู้พื้นฐานด้านการวิจัย แนวคิด หลักการ และวิธีการวิจัยสำหรับผู้เริ่มจะทำงานวิจัยด้านสังคมศาสตร์ ให้ข้อคิดเพื่อเริ่มต้นวางแผนการวิจัยและจัดทำโครงการวิจัย การเตรียมการเก็บข้อมูล การดำเนินการวิจัย และการวิเคราะห์ข้อมูล ให้คำแนะนำในการเขียนรายงานวิจัย หรือวิทยานิพนธ์เพื่อเสนอต่อหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษาแล้วแต่กรณี เหมาะสำหรับเป็นคู่มือของนิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่จะทำการวิจัยด้านสังคมศาสตร์

รายละเอียด

ISBN : 974-537-331-1

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 189 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 11.55 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว