0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

สำนักพิมพ์ :

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 99.00 ฿

เกี่ยวกับ

เนื้อหาเน้นที่การทำงานอย่างปลอดภัยในเบื้องต้น และตั้งใจเขียนให้อ่านเข้าใจได้ง่ายๆ โดยหลีกเลี่ยงความเป็นวิชาการ หรืออ้างอิงทฤษฎีความปลอดภัยที่มีอยู่ทั่วไปแล้วในหนังสือด้านนี้ ด้วยหวังให้พนักงานใหม่ทุกคนของโรงงานหรือสถานประกอบการต่างๆได้ใช้เป็นคู่มือในการทำงานอย่างปลอดภัยและมีสุขภาพอนามัยที่ดี นอกจากนี้ยังจะเป็นประโยชน์ต่อวิทยากร เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย หรือผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องที่จะใช้เป็นคู่มือเพื่อปูพื้นฐานให้พนักงานใหม่ทำงานอย่างปลอดภัย

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 177 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 7.81 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ TPA Publishing

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว