0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

สำนักพิมพ์ :

ผู้แต่ง :

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 319.00 ฿

เกี่ยวกับ

วิชาเทอร์โมไดนามิกส์เป็นวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ที่สำคัญ โดยเนื้อหาของหนังสือจะใช้ภาษาที่ง่ายต่อการทำความเข้าใจ มีตัวอย่างประกอบและมีการอธิบายแนวทางการวิเคราะห์ปัญหาและแสดงวิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน รวมถึงมีการตั้งข้อสังเกตกับคำตอบที่หาได้ และสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ปัญหาในลักษณะอื่นต่อไป และยังมีแบบฝึกหัดท้ายบทประกอบในทุก ๆ บท โดยเนื้อหาของหนังสือประกอบด้วยนิยามและแนวคิดพื้นฐาน สมบัติของสารบริสุทธิ์ กฎข้อที่หนึ่งของเทอร์โมไดนามิกส์ กฎข้อที่สองของเทอร์โมไดนามิกส์ เอนโทรปี การวิเคราะห์เอกซ์- เซอยี ระบบผลิตกำลังไอ ระบบผลิตกำลังก๊าซ ระบบทำความเย็น เป็นต้น เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกสาขา รวมถึงนักศึกษาในระดับ ปวส. หรือใช้เป็นตำราอ้างอิงหรือประกอบการเรียนควบคู่ไปกับตำราต่างประเทศ

รายละเอียด

ISBN : N/A

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 490 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 60.80 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ TPA Publishing

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว