0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 300.00 ฿

เกี่ยวกับ

หนังสือเล่มนี้ประกอบไปด้วยเนื้อหาทั้งหมด 8 บท โดยเริ่มจากพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ทฤษฎีโครงข่ายแถวคอยในรูปแบบต่างๆ รวมไปถึง แถวคอยแบบมีสิทธิพิเศษ และโครงข่ายแถวคอย ทำให้ผู้อ่านได้ศึกษาและเข้าใจในภาพรวมทั้งหมดของโครงข่ายแถวคอยได้เป็นอย่างดี บทที่ 1 พื้นฐานความน่าจะเป็น และตัวแปรสุ่ม บทที่ 2 กระบวนการสุ่ม บทที่ 3 ความหมายและความสำคัญของทฤษฎีแถวคอย บทที่ 4 ระบบแถวคอยแบบมาร์คอฟเวียนที่มีผู้ให้บริการเพียงคนเดียว ในบทนี้ กล่าวถึง M/M/1 M/M/1/K บทที่ 5 ระบบแถวคอยแบบมาร์คอฟเวียนที่มีผู้ให้บริการหลายคน ในบทนี้ กล่าวถึง M/M/c M/M/c/K บทที่ 6 ระบบแถวคอยแบบกึ่งมาร์คอฟเวียน ในบทนี้ กล่าวถึง M/G/1 M/D/1 บทที่ 7 ระบบแถวคอยแบบมีสิทธิพิเศษ ในบทนี้กล่าวถึง Preemptive Priority Queue และ Non-Preemptive Priority Queue บทที่ 8 โครงข่ายแถวคอย ในบทนี้กล่าวถึง โครงข่ายแถวคอยแบบเปิด (Tandem, Jackson) และ โครงข่ายแถวคอยแบบปิด

รายละเอียด

ISBN : 978-616-423-509-0

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 167 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 28.33 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ ผศ.ดร.ปานวิทย์ ธุวะนุติ

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว