0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 129.00 ฿

เกี่ยวกับ

เหมาะสำหรับเป็นคู่มือของหัวหน้างานทุกระดับเพื่อเรียนรู้และพัฒนาตนเองทั้งบทบาทและหน้าที่ที่เป็นคุณสมบัติของการเป็นหัวหน้างานที่ดีและเป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้เขียนเขียนขึ้นจากประสบการณ์การเป็นหัวหน้างานระดับต้นและระดับกลาง และจากประสบการณ์การบรรยายในหลักสูตรการพัฒนาหัวหน้างานทั้งของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนติดต่อกันกว่า 20 ปี เนื้อหาในเล่ม อาทิ หลักการวางแผนงาน การสั่งงานและมอบหมายงาน การสอนงาน การทำงานเป็นทีม การให้คำปรึกษาและกำลังใจ การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ การบริหารความขัดแย้ง การยุติข้อร้องทุกข์ การประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นต้น พร้อมกรณีศึกษาประกอบทุกเรื่อง

รายละเอียด

ISBN : N/A

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 263 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 14.79 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ TPA Publishing

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว